Ansökan till småbarnspedagogik

Alla barn i Finland har rätt att få småbarnspedagogik på deltid eller heltid i enlighet med det behov som vårdnadshavarna ansökt om. Kervo stad ordnar högklassiga och heltäckande tjänster inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn i Kervo. Det erbjuds också privat småbarnspedagogik. Verksamhetsåret för daghemmen börjar i början av augusti. Under semesterperioderna reduceras och centraliseras verksamheten.

Småbarnspedagogikens verksamhetsformer är:

  • småbarnspedagogik i daghem och familjedagvård
  • öppen småbarnspedagogik, som inkluderar lekskolor och s.k. pihaparkki-verksamhet
  • stödformer för hemvård av barn

Syftet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling, lärande och övergripande välbefinnande.

Så ansöker du om en plats inom småbarnspedagogiken

En plats inom småbarnspedagogiken kan ansökas för barnet på ett kommunalt daghem, ett privat daghem eller inom familjedagvård.

Ansökan om en plats inom kommunal småbarnspedagogik

En plats inom kommunal småbarnspedagogik ska ansökas i minst fyra månader innan barnets behov av småbarnspedagogik börjar.

Om tidpunkten för behovet av en plats inom småbarnspedagogiken inte kan förutses, ska en ansökan om plats inom småbarnspedagogiken göras så snabbt som möjligt. I sådana fall är kommunen skyldig att ordna en plats inom småbarnspedagogiken inom två veckor från det att ansökan lämnades in. Att till exempel börja arbeta eller få en studieplats, att flytta till en ny kommun på grund av arbete eller studier kan vara orsaker till att det inte har varit möjligt att förutse behovet av en plats inom småbarnspedagogiken.

Platser inom den kommunala småbarnspedagogiken ansöks via e-tjänsten Hakuhelmi.

Om du inte kan fylla i en elektronisk ansökan kan du hämta en ansökan på Kervo servicecenter på Kultasepänkatu 7 och återlämna ansökan till samma ställe.

Ansökan om en plats inom privat småbarnspedagogik

Platser inom privat småbarnspedagogik ansöks direkt hos det privata daghemmet. Kontakta själv det önskade privata daghemmet. Förskolan fattar beslut om antagningen av barn. Det privata daghemmet och barnets vårdnadshavare ingår tillsammans ett skriftligt avtal om småbarnspedagogik, där även barnets avgift för småbarnspedagogik bestäms.

Stöd för privat småbarnspedagogik

Information om stöd för privat småbarnspedagogik finns på finska.

Ansökan till familjedagvård

Läs mer om familjedagvård och hur du ansöker till det.