Varhaiskasvatukseen hakeminen

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta osa- tai kokoaikaisesti huoltajien hakeman tarpeen mukaisesti. Keravan kaupunki järjestää keravalaisille lapsille laadukkaat ja kattavat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut. Tarjolla on myös yksityistä varhaiskasvatusta.

Päiväkotien toimintavuosi alkaa elokuun alussa. Lomakausien aikana toiminta on supistettua ja keskitettyä.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat:

  • varhaiskasvatus päiväkodissa ja perhepäivähoito
  • avoin varhaiskasvatus, joita ovat leikkikoulut ja pihaparkki
  • lapsen kotihoidon tukimuodot.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Näin haet varhaiskasvatuspaikkaa

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta päiväkodista, yksityisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta.

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään neljä kuukautta ennen lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Elokuussa 2024 varhaiskasvatusta tarvitsevien tulee jättää hakemus 31.3.2024 mennessä.

Jos varhaiskasvatuspaikan tarpeen ajankohta ei ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa täytyy hakea niin pian kuin mahdollista. Tällaisissa tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Esimerkiksi työnaloitus tai opiskelupaikan saanti, muutto uuteen kuntaan työn tai opintojen takia voivat olla syitä sille, että varhaiskasvatuspaikan alkamista ei ole voinut ennakoida.

Kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisen asiointipalvelu Hakuhelmen kautta.

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit noutaa ja palauttaa hakemuksen Keravan asiointipisteelle osoitteessa Kultasepänkatu 7.

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Hae yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityiseltä päiväkodilta ottamalla itse yhteyttä haluamaasi yksityiseen päiväkotiin. Päiväkoti tekee päätöksen lasten valinnasta.

Yksityinen päiväkoti ja lapsen huoltaja tekevät yhdessä kirjallisen varhaiskasvatussopimuksen, jossa määritetään myös lapsen varhaiskasvatusmaksu.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuet

Voit hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää yksityisen päiväkodin varhaiskasvatusmaksua varten. Sekä yksityisen hoidon tuki että kuntalisä maksetaan Kelasta suoraan yksityiselle päiväkodille. Vaihtoehtoisesti voit hakea Keravan kaupungilta palveluseteliä yksityistä varhaiskasvatusta varten.

Siirry lukemaan lisää yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja sen tuista.

Perhepäivähoitoon hakeminen

Siirry lukemaan lisää perhepäivähoidosta ja siihen hakemisesta.