Lapsen hoitaminen kotona

Lapsen hoitamiseen kotona voi hakea kotihoidon tukea. Perhe voi hakea kotihoidon tukea, jos alle kolmevuotiasta lasta hoitaa kotona huoltaja tai muu hoitaja, kuten sukulainen tai kotiin palkattu hoitaja. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Lisäksi perhe voi saada tietyin ehdoin kuntalisää tai erityiskeravalisää.

 • Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa huoltaja tai muu hoitaja, kuten sukulainen tai kotiin palkattu hoitaja.

  Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitoraha maksetaan perheen tuloista riippumatta. Lapsen huoltajat voivat olla töissä tai esimerkiksi palkallisella vuosilomalla ja saada silti hoitorahaa, jos lapsi on kotihoidossa. Hoitolisää maksetaan perheen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

  Saat lisätietoja kotihoidon tuesta Kelan sivuilta. Siirry Kelan sivuille.

 • Kotihoidon tuen kuntalisää kutsutaan myös Kerava-lisäksi. Kerava-lisän tavoitteena on tukea erityisesti pienimpien lasten kotihoitoa. Tuki on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, joka maksetaan lakisääteisen Kelan kotihoidontuen lisäksi.

  Kerava-lisä on tarkoitettu päiväkotihoidon vaihtoehdoksi niille perheille, jossa vanhempi tai muu huoltaja hoitaa lasta kotona.

  Lue tarkemmat ehdot kotihoidon tuen kuntalisän myöntämiseen liitteestä (pdf).

  Kuntalisän hakeminen

  Kerava-lisää haetaan Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalta. Hakulomakkeita on saatavilla Keravan asiointipisteessä osoitteessa Kultasepänkatu 7 ja lomake löytyy myös alta. Lomake palautetaan Keravan asiointipisteeseen.

  Kotihoidon tuen kuntalisähakemus (pdf).

  Päätös kuntalisästä tehdään, kun kaikki hakemuksen liitteet on toimitettu.

  Tuen määrä

  Kotihoidon tuki, kun perheessä on alle 1 v. 9 kk ikäinen lapsi
  Hoitoraha342,95 euroa
  Hoitolisä0-183,53 euroa
  Kerava-lisä100 euroa
  Tuet yhteensä442,95 – 626,48 euroa

  Erityiskeravalisä

  Erityiskeravalisä on tarkoitettu ensisijaisesti niille valtakunnallista kotihoidon tukea saaville alle kolmevuotiaiden lasten huoltajille, joilla on erityistarpeita lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Kyseessä voi olla vaikea-asteinen vamma tai sairaus, erityistä ja jatkuvaa valvontaa vaativa vakavan sairauden jälkitila tai lapsen perussairaudesta johtuva infektioherkkyys, joka on lisäuhka lapsen terveydelle.

  Erityiskeravalisän hakeminen

  Erityiskeravalisää haetaan yksi kuukausi ennen maksatuksen toivottua alkamista. Lisän suuruus on noin 300–450 euroa kuukaudessa riippuen lapsen iästä ja hoidon tarpeesta. Sisaruskorotus on yhteensä 50 euroa kuukaudessa. Varhaiserityiskasvatus arvioi erityiskeravalisän tarpeen kuultuaan perhettä ja muita asiantuntijoita. Tarve tarkistetaan tapauskohtaisesti joko kuuden tai kahdentoista kuukauden välein.
  Kuntalisää haetaan Keravan kaupungilta. Hakulomakkeita on saatavilla Keravan asiointipisteessä osoitteessa Kultasepänkatu 7. Lomake palautetaan Keravan asiointipisteeseen.

 • Perhe, joka palkkaa lapselleen hoitajan omaan kotiinsa, voi saada yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

  Kaksi perhettä voi yhdessä palkata hoitajan kotiin. Samassa taloudessa asuvaa ei voi palkata lasten hoitajaksi. Hoitajan tulee asua pysyvästi Suomessa ja olla täysi-ikäinen.

  Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakijana on perhe. Hakulomake on saatavilla Keravan asiointipisteessä osoitteessa Kultasepänkatu 7 ja alta. Lomake myös palautetaan Keravan asiointipisteeseen.

  Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakemus, kotiin palkattu hoitaja (pdf)

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun soittoaika on ma–to klo 10–12. Kiireellisissä asioissa suosittelemme soittamaan. Ota yhteyttä sähköpostitse kiireettömissä asioissa. 0929 492 119 varhaiskasvatus@kerava.fI