Hemvård av barn

För att vårda barn hemma kan du ansöka om stöd för hemvård. Familjen kan ansöka om stöd för hemvård, om ett barn under tre år vårdas hemma av en vårdnadshavare eller annan vårdare, till exempel en släkting eller en vårdare som anställts i hemmet. Stöd för hemvård ansöks hos FPA. Dessutom kan familjen under vissa förutsättningar få kommuntillägg eller särskilt Kervotillägg.

Mer information finns på de finskspråkiga sidorna.