Päiväkodit Keravalla

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille perheen tarpeiden mukaan. Keravalla on seitsemäntoista kunnallista päiväkotia, joista Savenvalajan päiväkoti toimii ympäri vuorokauden.

Päiväkodeissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden ja 1–5-vuotiaiden ryhmiä sekä esiopetusryhmiä. Kaikki kunnalliset päiväkodit ovat avoinna tarvittaessa klo 6.00–18.00. Ennen klo 7.00 ja klo 17.00 jälkeinen varhaiskasvatuksen tarve sovitaan päiväkodin johtajan kanssa.

Päiväkotitoiminnasta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö. Päiväkodeissa pyritään luomaan turvallinen ja luottamuksellinen suhde jokaisen lapsen ja huoltajien kanssa, jotta lapsen hyvä varhaiskasvatus voi toteutua.

Tutustu kunnallisiin päiväkoteihin