Savion päiväkoti

Savion päiväkodissa toimitaan uusissa tiloissa. Päiväkodin uusi piha tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia liikkumiseen.

 • Uusi Savion päiväkoti otettiin käyttöön vuoden 2022 alussa. Marttilan ja Naavapuiston päiväkodit fuusioituivat osaksi Savion päiväkotia. Aiemmin Savion päiväkodissa järjestetty esiopetus siirtyi Savion koululle.

  Päiväkodin toiminnassa huomioidaan leikin ja ohjatun toiminnan lisäksi retket, juhlat ja lähialueen tapahtumat. Toiminnassa on huomioitu Keravan kaupungin painopistealueet, joita ovat leikki ja sen kehittäminen, lasten ja aikuisten vuorovaikutteisuus sekä pedagoginen dokumentointi.

  Lasten tunteiden tunnistamiseen, nimeämiseen ja tunnetilojen käsittelyyn eli tunnetyöskentelyyn kiinnitetään erityistä huomiota.

  Päiväkodin toiminnassa painottuu myös liikunta. Päiväkodin uusi piha tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia liikkumiseen ja motoristen taitojen harjoitteluun. Lisäksi Saviossa tehdään säännöllisesti retkiä lähiympäristön metsiin ja puistoihin.

 • Päiväkodissa on kahdeksan lapsiryhmää.

  • Vaahterat: 0–3-vuotaiden ryhmä, puhelinnumero 040 3183357
  • Tammet (0–3-vuotiaiden ryhmä) puhelinnumero 040 3182442
  • Koivut (0–3-vuotiaiden ryhmä) puhelinnumero 040 3183384
  • Männyt (3–5-vuotiaiden ryhmä) puhelinnumero 040 3183523
  • Poppelit (3–5-vuotiaiden ryhmä) puhelinnumero 040 3184060
  • Pihlajat (3–5-vuotiaiden ryhmä) puhelinnumero 040 3183051
  • Kuuset (esiopetus Savion koululla) puhelinnumero 040 3182441
  • Salavat (esiopetus Savion koululla) puhelinnumero 040 3183053

Päiväkodin sijainti

Savion päiväkoti

Käyntiosoite: Lehmuskatu 20
04260 Kerava

Yhteystiedot