Jaakkolan päiväkoti

Jaakkolan päiväkodin toiminnassa painotetaan erityisesti leikkiä, luovuutta ja liikuntaa.

 • Jaakkolan päiväkoti tarjoaa lapselle turvallisen ja kiireettömän ympäristön, jossa lasta arvostetaan ja kunnioitetaan yksilönä. Toiminta suunnitellaan lasta kiinnostavaksi ja kehittäväksi huomioiden kunkin lapsen ikä ja kehitystaso.

  Päiväkodin tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, kiireettömyys, tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Toiminnassa painotetaan erityisesti leikkiä, luovuutta ja liikuntaa. Jaakkolassa työskennellään pienryhmissä liikkuen, leikkien, tutkien ja itseilmaisua käyttäen.

  Yhteistyö vanhempien kanssa on kasvatuskumppanuutta. Vanhempien kanssa pyritään luomaan luottamuksellinen, keskusteleva ja avoin ilmapiiri.

 • Jaakkolan päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää; musikantit, tirehtöörit ja taikurit.

  • Musikanttien puhelinnumero 040 318 4076.
  • Tirehtöörien puhelinnumero 040 318 3533.
  • Taikureiden puhelinnumero 040 318 4077.

Päiväkodin osoite

Jaakkolan päiväkoti

Käyntiosoite: Ollilantie 5
04250 Kerava

Yhteystiedot