Virrenkulman päiväkoti

Päiväkodin toiminta-ajatuksena on positiivinen pedagogiikka, lapsen laaja-alainen oppiminen ja osaaminen, lapsen osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja toimintaan, leikin kehittäminen sekä erilaisten oppimisympäristön hyödyntäminen.

 • Metsäretket ovat Virrenkulmassa tärkeitä erityisesti päiväkodin hyvän sijainnin vuoksi. Lapsella on retkillä oiva tilaisuus tutustua luontoon ja tehdä havaintoja, kehittää leikkejään ja mielikuvitustaan sekä harjoittaa liikuntataitojaan.

  Kulttuuriympäristöön tutustutaan retkillä muun muassa kirjastoon ja taidemuseoon sekä osallistumalla erilaisiin kaupungin tarjoamiin tapahtumiin sekä muiden toimijoiden tempauksiin.

  Leikki on keskeisintä lapsen päivässä. Lapsi pääsee harjoittelemaan osallisuutta valitsemalla leikkialueen ja suunnittelemalla leikin tovereidensa kanssa. Päiväkodissa toteutetaan kerran kuussa ohjattu yhteinen ulkotoiminta aikuisten kanssa, jolloin kaikki lapset pääsevät toimimaan ryhmistä riippumatta. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Lapset pääsevät osallisiksi toiminnan suunnitteluun kokouksissa ja äänestyksissä.

  Tieto- ja viestintätekniikkaa lapset käyttävät muun muassa tiedon hakuun, kuvaamiseen, animaatioiden tekoon sekä oppimispeleihin valvotusti. Lasten oman toiminnan dokumentointi vanhemmille näkyväksi on osa yhteistyötämme.

  Päiväkodissa toteutetaan kerran kuussa ohjattu Leikkitiistai, jolloin pienryhmissä lapset pääsevät vuorotellen kotiryhmistään toiseen ryhmään leikkimään. yhteinen ulkotoiminta aikuisten kanssa, jolloin kaikki lapset pääsevät toimimaan ryhmistä riippumatta. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Lapset pääsevät osallisiksi toiminnan suunnitteluun kokouksissa ja äänestyksissä.

  Luontoesiopetus tekee yhteistyötä Kalevan koulun kanssa. Esiopetus ja perusopetus tekevät yhteistyösuunnitelman lukuvuosittain ja sen lisäksi on paljon spontaania toimintaa yhdessä.

  Toiminta-ajatus

  Virrenkulman päiväkodissa on lämmin tunneilmapiiri, jossa lapsi kohdataan yksilönä sellaisena kuin hän on ja kasvattajan tehtävänä on vahvistaa lapsen luottamusta tähän.

  Päiväkodin toiminta-ajatuksena on positiivinen pedagogiikka, lapsen laaja-alainen oppiminen ja osaaminen, lapsen osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja toimintaan, leikin kehittäminen sekä erilaisten oppimisympäristön hyödyntäminen.

  Arvot

  Arvomme ovat rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus, jotka ovat Keravan varhaiskasvatuksen arvoja.

 • Varhaiskasvatusryhmät

  Kultasiivet: alle 3-vuotiaiden ryhmä, puhelinnumero 040 318 2807.
  Sinisiivet: 3–5-vuotiaiden ryhmä, puhelinnumero 040 318 3447.
  Nopsasiivet:4–5-vuotiaiden ryhmä, puhelinnumero 040 318 3448.

  Varhaiskasvatusryhmissä painotetaan oppimisympäristön kehittämistä liikunnan ja leikkipedagogiikan kehittämisen kautta yhdessä lasten kanssa.

  Luontoesiopetus, Kota

  Luontoesikoulussa painotetaan lapsen hyvää luontosuhdetta ja liikutaan paljon Pihkaniityn metsissä tutkien, oppien ja leikkien. Kota on luontoesikoulun oma kotikolo, jossa tehdään osa esiopetustehtävistä, syödään ja levätään.

  Esiopetusryhmän puhelinnumero on 040 318 3589.

Päiväkodin osoite

Virrenkulman päiväkoti

Käyntiosoite: Palosenkatu 5
04230 Kerava

Yhteystiedot