Sompion päiväkoti

Päiväkodissa toimitaan pienryhmissä ja lasten kanssa ollessa panostetaan läsnäoloon, ja siihen, että jokainen lapsi tulee huomioiduksi ja nähdyksi omana itsenään.

 • Sompion päiväkodin toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelma sekä Keravan varhaiskasvatuksen arvot, joita ovat rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus. Lasta rohkaistaan olemaan oma itsensä ja näyttämään tunteensa. Päiväkodissa toimitaan pienryhmissä ja lasten kanssa ollessa panostetaan läsnäoloon, sylittelyyn ja siihen, että jokainen lapsi tulee huomioiduksi, kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

  Sompiossa osallisuus tarkoittaa sitä, että lasten ja perheiden näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan ja ne huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

  Päiväkodissa liikutaan ja ulkoillaan paljon. Kauden 2022–2023 toiminnan painopisteenämme on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen. Kiinnitämme erityistä huomiota aikuisen rooliin lapsen oppimisen tukemisessa.

  Sompion päiväkodin alaisuuteen kuuluu Killan koulun kaksi esiopetusryhmää ja Untolan toimintakeskus. Untolan toimintakeskuksen leikkikoulu tarjoaa kerhotoimintaa.

  Sompion päiväkodissa, Killan esiopetuksessa ja Untolan toimintakeskuksessa käytössä on lapsen digitaalinen kasvunkansio Peda.net, joka toimii myös tärkeänä yhteistyökanavana perheiden kanssa.

 • Sompion päiväkodissa on neljä ryhmää ja Killan koulun kaksi esiopetusryhmää.

  • Niittyräpelöt: alle 3-vuotiaiden ryhmä, puhelinnumero 040 318 3579
  • Tupasvillat, Metsätähdet ja Luhtavillat: 3–5-vuotiaiden ryhmät
   o Tupasvillat puhelinnumero 040 318 3515
   o Metsätähdet puhelinnumero 040 318 4228
   o Luhtavillat puhelinnumero 040 318 3516
  • Esiopetus 1 Killan koulu, puhelinnumero 040 318 3594
  • Esiopetus 2 Killan koulu, puhelinnumero 040 318 3588
  • Untolan leikkikoulu, puhelinnumero 040 318 2568

Päiväkodin osoite

Sompion päiväkoti

Käyntiosoite: Simeonintie 8
04200 Kerava

Yhteystiedot