Kanniston päiväkoti

Kanniston päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö yhteistyössä vanhempien kanssa.

 • Kanniston päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö yhteistyössä vanhempien kanssa.

  • Toiminta on suunnitelmallista, johdonmukaista ja säännöllistä.
  • Päiväkodissa huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset lähtökohdat ja kulttuuritausta sekä kehitetään lapsen taitoja työskennellä ryhmässä.
  • Oppiminen tapahtuu leikkien yhteisöllisessä ja välittävässä ilmapiirissä.
  • Jokaiselle lapselle sovitaan yhdessä vanhempien kanssa yksilölliset esiopetus- ja varhaiskasvatustavoitteet.

  Päiväkodin arvot

  Rohkeus: Tuemme lasta rohkeasti olemaan oma itsensä. Ajatuksemme on, että emme pysähdy vanhoihin toimintamalleihin, vaan uskallamme kokeilla uutta ja uudistua. Otamme rohkeasti vastaan uusia ideoita niin lapsilta, kasvattajilta kuin vanhemmiltakin.

  Inhimillisyys: Kohtaamme toisemme kunnioittavasti, arvostamme toistemme osaamista sekä erilaisuutta. Yhdessä rakennamme luottamuksellisen ja avoimen oppimisympäristön, missä vuorovaikutus on lämmintä ja vastaanottavaista.

  Osallisuus: Lasten osallisuus on olennainen osa varhaiskasvatustamme sekä esiopetustamme. Lapset voivat vaikuttaa niin toimintaan kuin toimintaympäristöömme mm. lastenkokousten ja leikkitaulujen tai äänestysten muodossa. Vanhempien kanssa teemme yhteistyön taitoportaat ja niitä arvioimme toimintakauden aikana.

  Kanniston ja Niinipuun päiväkodit sijaitsevat lähekkäin ja tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään.

  Sähköinen portfolio Pedanet

  Pedanet on lapsen oma sähköinen portfolio, jonne lapsi valitsee itselleen tärkeitä kuvia ja videoita tapahtumista tai tekemistään kädellisen taidon töistä. Tarkoituksena on antaa lapsen itse kertoa omasta varhaiskasvatus- tai esiopetuspäivästään sekä hänelle tärkeistä asioista, mitkä dokumentoidaan Pedanettiin lapsen omaan kansioon.

  Pedanet auttaa lasta muun muassa kertomaan päivän tapahtumista perheenjäsenilleen. Pedanet jää perheen käyttöön lapsen siirtyessä kouluun tai Keravan kaupungin ulkopuoliseen päiväkotiin.

 • Kannistossa on neljä lapsiryhmää.

  • Keltasirkut alle 3-vuotiaiden ryhmä, 040 318 3418.
  • Sinitiaiset ovat 3–5-vuotiaiden ryhmä, 040 318 2219.
  • Viherpeipot 2–4-vuotiaiden ryhmä, 040 318 2200.
  • Punatulkut ryhmässä on 3–6-vuotiaiden ryhmä, jossa on myös esiopetusta. Ryhmän puhelinnumero on 040 318 4026.

Päiväkodin osoite

Kanniston päiväkoti

Käyntiosoite: Taimikatu 3
04260 Kerava

Yhteystiedot