Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitoa ja kasvatusta, jota järjestetään hoitajan omassa kodissa. Kyseessä on yksilöllinen ja kodinomainen hoitomuoto, joka sopii erityisesti pienille ja infektioherkille lapsille.

Perhepäivähoito on osa varhaiskasvatusta, joka voi olla kunnallisesti tai yksityisesti toteutettua. Perhepäivähoito perustuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Perhepäivähoitajat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa oman lapsiryhmänsä iän ja tarpeiden mukaan yhteistyössä lasten huoltajien kanssa.

Perhepäivähoitajalla voi olla vakituisesti hoidossa mahdolliset omat lapset mukaan lukien neljä kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta sekä viidentenä osapäiväisesti yksi esiopetuksessa oleva lapsi. Perhepäivähoitoon haetaan Hakuhelmi-palvelun kautta.

Kun lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan perhepäivähoidosta, huoltajan tulee ottaa vastaan tai perua paikka. Perhepäivähoidon ohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin sopiakseen aloituskeskustelun. Tämän jälkeen alkaa tutustuminen uuteen hoitopaikkaan.

Perhepäivähoidon varahoito

Lapsi menee sovittuun varahoitopaikkaan, mikäli oma perhepäivähoitaja ei pysty hoitamaan lasta esimerkiksi sairauden tai loman vuoksi. Jokaiselle lapselle osoitetaan varapäiväkoti, johon he pääsevät halutessaan tutustumaan ennen varahoitoa. Kunnallisen sekä yksityisen perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkodeissa.

Kunnallinen perhepäivähoito

Kunnallisessa perhepäivähoidossa asiakasmaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Kunnallinen perhepäivähoitaja on Keravan kaupungin työntekijä. Lue lisää asiakasmaksuista.

Perhepäivähoidon ostopalvelu

Ostopalveluperhepäivähoidossa lapsi hyväksytään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, jolloin hän saa kunnallisen varhaiskasvatuksen edut. Perhepäivähoidon ohjaaja toimii yhdessä ostopalveluperhepäivähoitajien kanssa pitämällä säännöllisesti yhteyttä ja koulutuksia.

Tällaisessa tilanteessa kaupunki ostaa hoitopaikan yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Tilanteissa, joissa Keravan kaupunki ostaa hoitopaikan yksityiseltä perhepäivähoitajalta, asiakkaan varhaiskasvatusmaksu on samansuuruinen kuin kunnallisessa perhepäivähoidossa.

Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta. Tällöin huoltaja voi järjestää lapsen hoidon palkkaamalla hoitajan myös omaan kotiin. Kela hoitaa tuen ja mahdollisen kuntalisän maksamisen suoraan hoitajalle.

Hoitajan toimiessa lapsiperheen kotona lapsen vanhemmat ovat työnantajia, jolloin he hoitavat työnantajan lakisääteiset velvollisuudet ja maksut sekä valvovat toimintaa. Kunnan roolina on yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytysten toteaminen. Kela tarvitsee kunnan hyväksynnän yksityisen hoidon tuen maksamiselle.

Huoltajan palkatessa hoitajan kotiinsa lapsen vanhemmat hakevat ja valitsevat itse sopivan henkilön.