Sijoittamissopimus

Kun tarkoituksena on sijoittaa asemakaavan mukaiselle katu- tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi rakenteita, kuten putkia, johtoja tai laitteita, pitää kaupungin kanssa tehdä sijoittamissopimus. Sopimus tehdään myös silloin, kun vanhoja rakenteita uusitaan.

Sijoittamissopimuksen tekeminen kaupungin ja rakenteen omistajan tai haltijan välille perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999, mm. 161 §–163 §.

Rakenteet, jotka vaativat sijoittamissopimuksen kaupunkitekniikan kanssa

Alla on määritelty tavallisimmat rakenteet, joiden sijoittaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle vaatii sijoittamissopimuksen:

  • Kaukolämpö-, maakaasu-, tele- ja sähkölinjat katu- tai muulla yleisellä alueella.
  • Kaikki edellä mainittuihin linjoihin liittyvät kaivot, jakokaapit ja muut rakenteet katu- tai muulla yleisellä alueella.
  • Muuntamoille on haettava erikseen sijoittamissopimuksen lisäksi rakennuslupaa.

Hakemuksen tekeminen

Perehdy huolellisesti hakemukseen liittyviin ohjeisiin ennen sijoittamisluvan hakemista.

Huomio! Hakemusten käsittelyssä on kesän aikana normaalia pidemmät käsittelyajat lomien vuoksi. Hakemuksia ei käsitellä lainkaan viikoilla 30–32.