Yleisten alueiden tilapäinen käyttö

Katu- ja muiden yleisten alueiden tilapäinen käyttö työmaana edellyttää kaupungin hyväksyntää. Yleisiä alueita ovat esimerkiksi katu- ja viheralueet, kävelykatu, yleiset pysäköintialueet sekä ulkoliikuntapaikat.

Lupa tarvitaan esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Liikennealueen rajaaminen työkäyttöön: nostotyöt, vaihtolavat, kattolumien pudotus, muut työt liikennealueella.
  • Yleisen alueen rajaaminen työmaakäyttöön: talon julkisivutöiden rakennustelineet, talon rakennustyöt (aitaaminen, työmaakopit), muu yleisten alueiden työmaakäyttö.

Hakemus tehdään sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen tekemistä voi käynnistää neuvontapyynnön rekisteröitymällä Lupapisteeseen.

Hakemuksessa tulee esittää käytettävän alueen laajuus, vuokra-aika sekä hakijan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • Asemapiirros tai muu karttapohja johon työalue on selkeästi rajattu. Rajauksen voi tehdä myös lupapisteen kartalle.
  • Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma liikennemerkkeineen, kaikki liikennemuodot huomioon ottaen.

Alueen saa ottaa käyttöön vasta kun päätös on myönnetty Lupapiste.fi -palvelussa. Katulupa pitää jättää vähintään 7 vuorokautta ennen aiottua käyttöönoton ajankohtaa.

Maksut

Yleisten alueiden tilapäisen käytön maksut löytyvät kaupungin infrapalveluiden hinnastosta. Katso hinnasto verkkosivuillamme: Katujen ja liikenteen luvat.