Yleisten alueiden käyttö: mainonta ja tapahtumat

Kaupungilta tulee hakea lupa yleisten alueiden käyttämiseen mainontaan, markkinointiin tai tapahtumien järjestämiseen. Yleisiä alueita ovat esimerkiksi katu- ja viheralueet, Kauppakaaren kävelykatu, yleiset pysäköintialueet sekä ulkoliikuntapaikat.

Ennakkoneuvonta ja luvan hakeminen

Lupaa mainontaa ja tapahtumien järjestämistä varten haetaan sähköisesti Lupapiste-fi -asiointipalvelussa. Ennen lupahakemuksen tekemistä voit käynnistää neuvontapyynnön rekisteröitymällä Lupapisteeseen.

Tapahtuman tai harrastustoiminnan järjestäminen

Ulkoilmatapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien järjestämiseen kaupungin alueella tarvitaan maanomistajan lupa. Huomioithan että maanomistajan luvan lisäksi järjestäjän pitää tehdä tilaisuuden sisällöstä ja laajuudesta riippuen ilmoitukset ja lupahakemukset myös muille eri viranomaisille.

Myynti- ja markkinointitapahtumien järjestämistä varten kaupunki on varannut keskustasta käyttöön tiettyjä alueita:

 • Lyhytaikaisen tapahtuman sijoittaminen Puuvalonaukiolle

  Kaupunki luovuttaa käyttöön tilapäisiä paikkoja Puuvalonaukiolta, Prisman läheisyydestä. Aukio on alun perin tarkoitettu paljon tilaa vieville tapahtumille, joten periaatteena on, että kyseiset tapahtumat ovat etusijalla. Tapahtuman aikana ei alueella voi olla muuta toimintaa.

  Käytettävissä olevat paikat on Puuvalonaukion telttapaikat ja merkitty karttaan kirjaimilla A-F eli tilapäisiä myyntipaikkoja on 6 kpl. Yhden myyntipaikan koko on 4 x 4 m = 16 m².

  Lupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa tai sähköpostilla tori@kerava.fi.

Terassit yleisillä alueilla

Terassin sijoittamiseksi yleiselle alueelle tarvitaan kaupungin lupa. Keskustan alueella sijaitsevan terassin tulee olla terassisäännön mukainen. Terassisäännössä määritellään terassiaidan ja kalusteiden kuten tuolien, pöytien ja varjojen mallit ja materiaalit. Terassisääntö takaa yhtenäisen ja laadukkaan ilmeen koko kävelykadulle.

Tutustu Keravan keskusta-alueen terassisääntöön (pdf).

Terassikausi on 1.4.- 15.10. Lupa haetaan vuosittain 15.3. mennessä sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelussa.

Mainokset, opasteet, banderollit ja mainostaulut

 • Tilapäisen mainoslaitteen, viitoituksen tai opasteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle pitää olla kaupungin hyväksyntä. Kaupunkitekniikka voi myöntää luvan lyhyeksi määräajaksi. Lupa voidaan myöntää paikkoihin, joissa sijoittaminen on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta sekä haittamaatta kunnossapitoa.

  Mainoslupahakemus liitteineen pitää jättää vähintään 7 vuorokautta ennen aiottua aloitusajankohtaa Lupapiste.fi -palvelussa. Pitkäaikaisille sekä rakennuksiin kiinnitettäville mainoksille tai opasteille luvan myöntää rakennusvalvonta.

  Kyltit tulee sijoittaa tieliikennelain- ja asetusten mukaisesti siten, ettei niistä ole haittaa liikenneturvallisuudelle eivätkä ne muodosta näköestettä. Muut ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä. Kaupunkitekniikka valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat mainokset katualueelta niiden asettajan kustannuksella.​

  Tutustu yleisohjeeseen tilapäisistä opasteista ja mainoksista katualueilla (pdf).

  Tutustu hinnastoon (pdf).

 • Katujen yli on sallittua ripustaa banderolleja:

  • Kauppakaari 11 ja 8 välillä.
  • Asemantien sillan kaiteelle Sibeliuksentiellä.
  • Virastokujan ylätasanteen kaiteelle.

  Lupa banderollin asentamiseen haetaan Lupapiste.fi -asiointipalvelussa. Mainoslupahakemus liitteineen pitää jättää vähintään 7 vuorokautta ennen aiottua aloitusajankohtaa. Banderollin saa asentaa aikaisintaan 2 viikkoa ennen tapahtumaa ja se on poistettava välittömästi tapahtuman jälkeen.

  Tutustu banderollien tarkempaan ohjeistukseen ja hinnastoon (pdf).

 • Kiinteät mainos-/ilmoitustaulut sijaitsee Tuusulantiellä Puusepänkadun risteyksen läheisyydessä ja Alikeravantiellä Palokorvenkadun risteyksen läheisyydessä. Tauluissa on  molemmin puolin mainospaikat, jotka ovat kooltaan 80 cm x 200 cm.

  Mainos-/ilmoitustauluja vuokrataan ensisijaisesti urheiluseuroille ja muille vastaaville julkisyhteisöille. Mainos-/ilmoitustaulupaikka myönnetään vain oman toiminnan tiedottamiseen ja mainostamiseen.

  Mainos-/ilmoitustaulupaikka voidaan vuokrata myös kaupungin tai lähialueen tapahtumien mainostamiseen.

  Vuokrasopimus tehdään ensisijaisesti yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ja se tulee uusia vuokraajan hakemuksesta marraskuun loppuun mennessä, muussa tapauksessa paikka tulee uudelleen vuokrattavaksi.

  Ilmoituspaikka vuokrataan täyttämällä kiinteän mainostaulupaikan vuokrauslomake. Vuokrauslomake lisätään liitteeksi sähköisessä Lupapiste.fi -asiointipalvelussa.

  Tutustu kiinteän mainostaulupaikan vuokraushinnastoon ja -ehtoihin (pdf).

Maksut

Kaupungin perimät maksut banderollien ja mainostaulujen käytöstä löytyvät infrapalveluiden hinnastosta. Katso hinnasto verkkosivuillamme: Katujen ja liikenteen luvat.