Lupapiste.fi -asiointipalvelu

Keravalla rakentamiseen liittyviä lupia haetaan sähköisesti joko Lupapiste.fi -palvelun kautta tai sähköisellä lomakkeella.

Lupapiste.fi -palvelussa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa. Lisäksi hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kaupungin järjestelmiin.

Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta useille eri tahoille. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Lupapiste toimii parhaiten käytettäessä uusimpia versioita Microsoft Edgestä, Chromesta, Firefoxista tai Safarista. Parhaiten Lupapiste toimii tietokoneella, toimintojen hyvää käytettävyyttä mobiilikäytössä puhelimella tai tabletilla ei pystytä takaamaan.

Lisäohjeita sähköiseen asiointiin Keravalla

 • 1. Kun saat kutsun hankkeeseen

  • Lupapisteeseen kirjautumisen jälkeen mene omat hankkeet -kohtaan ja klikkaa vihreää Hyväksy-painiketta
  • Tämän jälkeen osapuolet välilehdellä ”kutsuttu” kohta muuttuu” hyväksynyt valtuutuksen”

  Kaikkien tontin haltioiden täytyy olla mukana hankkeessa edellä mainitulla tavalla, ellei yhdelle hakijalle tai asiamiehelle/pääsuunnittelijalle ole annettu valtakirjaa. Jos valtakirja on annettu, tulee valtakirja lisätä liitteisiin.

  2. Suosittelemme, että hankkeen pääsuunnittelija hoitaa pääosin Lupapisteessä asioinnin. Hankkeeseen ryhtyvä voi täyttää perustiedot ja valtuuttaa sitten pääsuunnittelijan jatkamaan hanketietojen täydentämistä.

  3. Itse skannatuissa liiteasiakirjoissa kannattaa tarkastaa lopputuloksen tiedostomuoto, resoluutio ja luettavuus.

  4. Asiakirjat tulee liittää oikean tyyppiseksi liitteeksi ja sisältökenttä täyttää siten, että siinä selviää asiakirjan sisältö. esimerkiksi:

  • talo A pohja 1-kerros
  • asuinrakennus pohja
  • talousrakennus leikkaus

  5. Suunnitelmien esitystavan tulee olla rakennusmääräyskokoelman mukainen. Nimiösivulla on vain nimiötiedot. Kuvien tulee olla mustavalkoisia ja arkkikoon mukaisesti tallennettuja.

  Ohjeita esitystavasta esimerkiksi seuraavissa Rakennustiedon ohjekorteissa:

  6. Mikäli suunnitelmaan tai suunnitelmiin tulee käsittelyn aikana muutoksia, tehdään muutoksesta merkintä nimiön yläpuolelle ja lisätään uusi versio Lupapisteeseen.

  Tilanteessa ei siis tehdä uutta suunnitelmariviä, vaan lisäys tehdään vanhan suunnitelman päälle klikkaamalla ”uusi versio”.

  7. Kun lupapäätös on tehty, hakijan tulee huolehtia, että työmaalla on käytettävissä yksi piirustussarja.

  Tämän piirustussarjan on oltava sähköisesti Lupapisteessä leimattu piirustussarja.

 • 1. Työnjohtajien hakemukset tulee jättää Lupapisteen kautta. Hakemuksen tekee hakija klikkaamalla osapuolet välilehdellä Nimeä työnjohtaja -painiketta sekä jättämällä muodostuneen uuden työnjohtajahakemuksen vireille.

  2. Rakennesuunnitelmat tulee jättää Lupapisteeseen. Suuremmissa kohteissa rakennesuunnittelijan tulee varata tarkastusinsinööriltä aika suunnitelmien esittelyyn.

  3. Ilmanvaihtosuunnitelmat tulee jättää Lupapisteeseen. Paperisarjoja ei tarvita.

  4. Vesi- ja viemärisuunnitelmat tulee jättää Lupapisteeseen. Paperisarjoja ei tarvita.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä

Jos Lupapisteen käyttö ei onnistu, ota yhteyttä suoraan Lupapiste.fi -asiointipalveluun, tai rakennusvalvontaan, joka voi välittää tiedon ongelmasta Lupapisteelle.