Rakennuslupa

​Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, merkittävät korjaus- ja muutostyöt sekä olennaiset käyttötarkoituksen muutokset, kuten uusien lattiakaivollisten tilojen rakentaminen, vaativat rakennusluvan.

Rakennuslupa vaaditaan myös pienemmistä toimenpiteistä. Esimerkiksi takan ja uuden hormiston rakentamiseen sekä lämmitystavan muuttamiseen vaaditaan nimenomaan rakennuslupa. 

Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta.