Purkamislupa

Purkamislupa tarvitaan aina rakennusrekisterissä olevan rakennuksen purkamiseen.

Erillistä purkamislupaa ei kuitenkaan tarvita:

  • mikäli purkaminen liittyy tulevaan rakentamiseen ja olet ilmoittanut purkamisen rakennuslupahakemuksen yhteydessä
  • talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäiseksi verrattavan rekisteröimättömän rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta pidetä rakennushistoriallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Varmista purkamisluvan tarve rakennusvalvonnasta.