Rakennushankkeen luvanvaraisuus

Maankäyttö- ja rakennuslain ajatuksena on, että lähtökohtaisesti kaikkeen tarvitaan lupa, mutta kunta voi rakennusjärjestyksellä luopua joidenkin toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.

Keravan kaupungin luvan hakemisesta vapauttamat toimenpiteet on selostettu rakennusjärjestyksen kohdassa 11.2. Vaikka toimenpide ei vaadi lupaa, sen toteuttamisessa on otettava huomioon rakentamisesta annetut määräykset, asemakaavassa sallittu rakennusoikeus ja muut määräykset, mahdolliset rakentamistapaohjeet ja rakennettu ympäristö. Mikäli toteutettu toimenpide, kuten jätekatoksen rakentaminen, rumentaa ympäristöä, ei täytä rakenteiltaan riittäviä lujuus- ja palovaatimuksia tai ulkoasultaan kohtuullisia vaatimuksia tai ei muuten sovellu ympäristöön, rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa kiinteistön haltijan purkamaan tai muuttamaan tehdyn toimenpiteen.

Rakennushankkeen toteutus ja vaiheet riippuvat hankkeen luonteesta, eli siitä onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjaaminen, laajuudesta, kohteen käyttötarkoituksesta ja sijainnista. Kaikissa hankkeissa korostuu hyvän valmistelun ja suunnittelun merkitys. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet ja vastuut ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä keskeisessä asemassa, ja niihin kannattaa perehtyä ennen hankkeen alkamista.

​Lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeessa noudatetaan lakia ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja rakennuksen ympäristöön sopeutumista sekä huomioidaan naapureiden tietoisuus hankkeesta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §).

 • Lupapiste.fi -palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi.

  Neuvontapalvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Luvan hakemisen aikana laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva luvanhakija saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta koko lupaprosessin ajan.

  Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta useille eri tahoille. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

  Ohjeita asiointiin Lupapiste.fi -palvelussa.

  Siirry Lupapiste.fi -asiointipalveluun.