Maisematyölupa

Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, kuten tontin täyttäminen, louhiminen, kaivaminen ja paalutus, sekä puiden kaatamiset asemakaava-, rakennuskielto- ja erityisesti määrätyillä yleiskaava-alueilla vaativat maisematyöluvan.

Maisematyölupa tarvitaan myös metsän hakkuuseen asemakaava-alueella sekä myös asemakaava-alueen ulkopuolella, jos kaavassa niin määrätään. 

Puiden kaataminen

Pihan tai tontin puunkaatoa varten haetaan ensin puunkaatolupa, jonka yhteydessä kaupunki arvioi tarpeen maisematyöluvalle.

Puiden kaatamista varten voi siis tarvita myös maisematyöluvan, jos kaataminen vaikuttaa kaupunki- tai maisemakuvaan.

Ota yhteyttä

Tontilla tai kaupungin maa-alueilla puunkaatoihin liittyvissä asioissa: