Maisematyölupa

Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, kuten tontin täyttäminen, louhiminen, kaivaminen ja paalutus, sekä puiden kaatamiset asemakaava-, rakennuskielto- ja erityisesti määrätyillä yleiskaava-alueilla vaativat maisematyöluvan.

Maisematyölupa tarvitaan myös metsän hakkuuseen asemakaava-alueella sekä myös asemakaava-alueen ulkopuolella, jos kaavassa niin määrätään. 

Puiden kaataminen

Ota yhteyttä

Tonteilla puunkaatoihin liittyvissä asioissa:

Kaupungin maa-alueilla: