Rakennusvalvonnan arkisto

Rakennusvalvonnassa säilytetään hyväksytyn lupapäätöksen yhteydessä syntyneet asiakirjat, vahvistetut piirustukset ja erityispiirustukset, joita ovat esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset.

Muiden laitosten hyväksymät erityispiirustukset (sähköpiirustukset vuoteen 1992 asti) on arkistoitu rakennusvalvonnan arkistoon ja vesi- ja viemäripiirustukset Keravan vesihuollon arkistoon.

 • Keravalla on käytössä Lupapiste Kauppa, josta voi ostaa rakennuspiirustuksia suoraan rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöön. Sähköinen myyntipalvelu tarjoaa aikatauluista vapaan yhteyden rakennusvalvonnan arkistoon.

  Lupapiste Kaupassa ovat saatavilla pääsääntöisesti lupapiirustukset ja erityissuunnitelmat (KVV-, IV- ja rakennesuunnitelmat). Digitointityön edetessä aineistoa lisätään palveluihin päivittäin. Mikäli aineistoa ei vielä löydy myyntipalveluista, voit jättää aineistontoimituspyynnön Lupapiste Kaupan ohjeiden mukaan.

   

 • Rakennusvalvonnassa säilytettäviin piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja ei anneta lainaksi toimiston ulkopuolelle. Tarvittaessa asiakirjoja kopioidaan rakennusvalvonnassa.

  Asiakirjoista annetaan tilauksesta erilaisia selvityksiä ja todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Arkistopalveluista peritään vahvistetun taksan mukaiset maksut.

  Arkiston asiakirjat tilataan etukäteen sähköpostitse rakennusvalvonta@kerava.fi

   

 • Rakennusvalvonnan piirustukset ovat julkisia asiakirjoja. Jokaisella on oikeus saada nähtäväkseen arkistossa säilytettävä julkinen piirustus. Piirustuskopioiden käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain (404/61, lakiin myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen tekijänoikeus rakennuspiirustukseen.