Myönnetyt luvat

Johtava rakennustarkastaja tekee asiakirjojen sekä annettujen lausuntojen perusteella lupapäätöksen. Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävänä julkipanolistan muodossa kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakaari 11. Lista on esillä oikaisu- tai valitusajan. Lisäksi päätökset julkaistaan Keravan kaupungin kuulutukset-sivulla.

Kaupunki antaa päätöksen julkipanon jälkeen. Lupa saa lainvoiman 14 vuorokauden kuluttua päätöksen antamisesta, jonka jälkeen lupalasku lähetetään luvan hakijalle. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus.

Myönnettyyn lupaan voidaan tyytymättömyyttä esittää asiaa koskevalla oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista.