Tillstånd som beviljats av byggnadstillsynen

I Kervo söks byggrelaterade tillstånd elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi. Tjänsten Lupapiste.fi kan användas i alla frågor som rör bygglov redan innan byggprojektet påbörjas och under projektet.

  • I Kervo används Lupapiste Kauppa, där du kan köpa byggnadsritningar direkt från byggnadstillsynens arkiv elektroniskt och ladda ner de köpta PDF-filerna omedelbart för eget bruk.

    Lupapiste Kauppa erbjuder en tidtabellsfri förbindelse till byggnadstillsynens arkiv. Tillståndsbeslutet och tillståndsritningarna kan i regel fås via tjänsten.

    Lupapiste Kauppa webbplats (på finska).

Byggnadstillsynens tillståndsbeslut finns framlagda i form lista över offentliga delgivningar på stadens officiella anslagstavla på adressen Kauppakaari 11. Listan finns framlagd under rättelse- eller besvärstiden. Dessutom publiceras kungörelser om beslut på stadens webbplats (sök efter byggnadstillsynens protokoll/lista över offentlig delgivning).