Byggnadstillsyn

I frågor som rör planering av byggande och byggverksamhet får du råd och vägledning hos byggnadstillsynen. Byggnadstillsynen har till uppgift att övervaka efterlevnaden av de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats om byggande, att säkerställa att planläggningen följs genom att bevilja tillstånd och att utveckla den byggda miljöns säkerhet, hälsa, skönhet och hållbarhet.

  • När du planerar ett byggprojekt, kontakta byggnadstillsynen så tidigt som möjligt och försäkra dig om ett personligt möte genom att boka tid i förväg.

    Byggnadstillsynen betjänar i regel tjänster enligt överenskommelse, via en elektronisk tillståndstjänst, per e-post och per telefon.

    Om byggnadstillsynen inte svarar i telefon, ett meddelande i röstbrevlådan och be om att bli uppringd. Du kan också lämna en begäran om återuppringning via e-post. Byggnadstillsynen nås bäst per telefon mån–fre kl. 10–11 och 13–14.