Tomter

Staden köper, säljer och arrenderar markområden för olika ändamål och ser till att de markområden som behövs för stadens utveckling är tillgänglig vid rätt tidpunkt.

Staden erbjuder och överlåter tomter till privatpersoner och företag för byggande på olika håll i Kervo och samordnar ansökan om tomter som ska överlämnas. Målet är att småhus-, radhus- och höghustomter samt företagstomter ska finnas tillgängliga hela tiden.