Lupahakemuksen jättäminen ja käsittely

Keravalla rakentamiseen liittyviä lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Kun rakennuslupahakemus jätetään, on hakemuksen vireille jättämisestä sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.  

Lupakäsittely alkaa viranomaislausunnoilla. Erilaiset lausunnot voivat aiheuttaa muutostarpeen suunnitelmiin. Lausuntoja antavat mm. palo-, ympäristö-, julkisivu-, kaava- ja terveysviranomaiset. Muutokset on päivitettävä pääpiirustuksiin ennen kuin rakennuslupa voidaan lopullisesti myöntää.

Tämän jälkeen tapahtuu virkamiestyönä lupahakemuksen valmistelu ja lupaharkinta. Rakennuslupaprosessin käsittelyaika riippuen hankkeesta, lausunnoista ja naapurien mahdollisista huomautuksista.​