Viheralueiden kunnossapito

Puutarhuri hoitaa kaupungin kesäkukkaistutuksia

Kaupunki kunnossapitää erilaisia viheralueita, kuten puistoja, leikkipaikkoja, katujen viheralueita, julkisten rakennusten pihoja, metsiä, niittyjä ja maisemapeltoja.

Kunnossapitotyöt tehdään suurelta osin kaupungin omana työnä, mutta myös urakoitsijoiden apuja tarvitaan. Urakointina teetetään iso osa kiinteistöpihojen talvikunnossapidosta, nurmen leikkauksista ja niitoista. Kaupungilla on myös useampia puitesopimuskumppaneita, joilta tilataan tarvittaessa esimerkiksi vesiaiheiden huoltoja, risujen ajoja tai puiden kaatoja. Isona apuna etenkin puhtaanapidossa ovat Keravalla aktiivisesti toimivat puistokummit.

Aluetyyppi määrittää kunnossapitoa

Keravan viheralueet on luokiteltu viheraluerekisteriin valtakunnallisen RAMS 2020 -luokituksen mukaisesti. Viheralueet on jaoteltu kolmeen eri pääluokkaan: rakennetut viheralueet, avoimet viheralueet sekä metsät. Kunnossapidon tavoitteet määräytyvät aina aluetyypin mukaan.

Rakennettuja viheralueita ovat esimerkiksi korkeasti rakennetut puistot, leikki- ja lähiliikuntapaikat sekä muut toimintaan tarkoitetut alueet. Rakennetuilla viheralueilla kunnossapidon tavoitteena on pitää alueet alkuperäisen suunnitelman mukaisina, siisteinä ja turvallisina.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi rakennettujen ja korkean kunnossapitoluokituksen puistojen lisäksi on tärkeää säilyttää myös luonnonmukaisempia alueita, kuten metsiä ja niittyjä. Viherverkostot ja monimuotoinen kaupunkiympäristö takaavat liikkumismahdollisuuden ja erilaisia elinympäristöjä monenlaisille eläimille ja eliöille.

Viheraluerekisterissä nämä luonnonmukaiset alueet on luokiteltu metsiksi tai eri tyyppisiksi avoimiksi alueiksi. Niityt ja pellot ovat tyypillisiä avoimia alueita. Avoimilla alueilla kunnossapidon tavoitteena on pyrkiä edistämään lajiston monimuotoisuutta ja varmistaa, että alueet kestävät niihin kohdistuvan käyttöpaineen.

Kerava pyrkii toimimaan KESY kestävän ympäristörakentamisen ja kunnossapidon mukaisesti.

Puistojen ja viheralueiden puut

Mikäli näet puun, jota epäilet huonokuntoiseksi, ilmoita asiasta sähköisellä lomakkeella. Ilmoituksen jälkeen kaupunki käy katselmoimassa puun paikan päällä. Katselmuksen jälkeen kaupunki tekee ilmoitusta koskevasta puusta päätöksen, joka lähetettään ilmoituksentekijälle sähköpostitse.

Tontilla tapahtuvaa puun kaatamista varten voi tarvita joko puunkaatoluvan tai maisematyöluvan. Vaaratilanteiden välttämiseksi puun kaatoa varten suositellaan ammattilaisen käyttöä.

Ota yhteyttä