Kuntotutkimukset

Kiinteistöjä tulee ylläpitää, huoltaa ja korjata säännöllisesti niiden kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttämiseksi. Jotta kiinteistöjä voidaan ylläpitää vastuullisesti, tulee kiinteistöjen kunto ja korjaustarpeet selvittää sekä seurata kiinteistöjen kuntoa. Kiinteistöjen kunnosta kaupunki saa tietoa kattavilla koko kiinteistön laajuisilla kuntotutkimuksilla.

Kuntotutkimusten tarkoitus

Keravalla painopiste kuntotutkimuksissa on siirtynyt sisäilmaongelmien selvittämisestä kohti ennaltaehkäisevää pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa. Esimerkiksi vuonna 2020 kaikki kouluissa ja päiväkodeissa tehdyt kuntotutkimukset tehtiin kunnossapitosyistä.

Kuntotutkimustulokset kertovat kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeet sekä tuottavat lähtötietoja korjaussuunnitelmien laatimista varten. Korjaussuunnittelua tarvitaan usein ennen varsinaisten korjaustöiden toteuttamista.

Kuntotutkimusten tulosten mukaiset korjaukset

Ylläpitoa varten toteutetuissa kuntotutkimuksissa esille tulleet korjaukset toteutetaan korjaussuunnitelman valmistuttua kaupungin linjausten mukaisessa laajuudessa korjausohjelmassa päätetyssä aikataulussa ja määrärahojen puitteissa. Korjauksien suunnittelussa ja tekemisessä vältetään rakenteiden vaurioituminen ja priorisoidaan korjaukset, jotka vaikuttavat kiinteistön käytön turvallisuuteen.

Kaupunki tutkii edelleen kuntotutkimusten ja muiden toimenpiteiden avulla myös sisäilmaongelmaisia kiinteistöjä ja jatkaa näissä kiinteistöissä toimia sisäilman laadun parantamiseksi kiinteistöjen käyttäjiltä tulleiden ilmoitusten perusteella.