Rasitetoimitus

Tonttia varten voidaan toisen tontin alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus muun muassa kulkuyhteyteen, ajoneuvojen pitämiseen, veden johtamiseen sekä vesi-, viemäri- (sadevesi-, jätevesijohto), sähkö- taikka muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Rasiteoikeus voidaan erityisistä syistä perustaa myös määräaikaisena.

Tonttirasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä.

Hakeminen

 • Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Lisäksi edellytetään, että rasite on tarpeellinen eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa.

  Sopimukseen on liitettävä rasiteosapuolien allekirjoittama kartta, josta ilmenee perustettavan rasitealueen tarkka sijainti.

  Yhtiön omistaman tontin osalta sopimus on hyväksyttävä yhtiön hallituksessa. Asuntoyhtiön ollessa kyseessä edellytetään kuitenkin yhtiökokouksen päätöstä silloin, kun yhtiö on rasiteoikeuden luovuttajana.

 • Erillistä rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja. Rasitetoimitus kestää 1-3 kuukautta.

Hinnasto

 • Yksi tai kaksi rasitetta tai oikeutta: 200 euroa

  Jokainen lisärasite tai oikeus: 100 euroa per kappale

  Kiinteistörekisterinpitäjän päätös

  Sopimukseen perustuvan kiinteistörasitteen poistaminen tai muuttaminen: 400 euroa

 • Rasitesopimuksen laadinta: 200 euroa (sis.alv)

  Ulkopuolisille haettava lainhuuto tai kiinnitykset: 150 euroa (sis.alv).

  • Lisäksi tilaaja maksaa kirjaamisviranomaisen perimät kirjaamiskulut
 • Yhtä tai kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus: 500 euroa

  Jokainen seuraava rasite (rasitealue): 100 euroa per kappale

Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset