Tonttivesijohdon valurautaisen kulmaliittimen vaihtaminen

Omakotitalojen tonttivesijohdon valurautainen kulmaliitos on mahdollinen riski vesivuodolle. Ongelma aiheutuu liitoksessa kahden erilaisen materiaalin, kuparin ja valuraudan yhdistämisestä, jolloin valurauta syöpyy ja ruostuu umpeen ja alkaa vuotamaan. Valurautakulmia on käytetty tonttivesijohdoissa Keravalla vuosina 1973—85 sekä mahdollisesti myös vuosina 1986—87, jolloin menetelmä on ollut Suomessa yleinen. Vuodesta 1988 alkaen on käytetty yksinomaan muoviputkea.

Valurautainen liitin yhdistää muovisen tonttivesijohdon ja vesimittariin liitetyn kupariputken muodostaen 90 asteen kulman. Kulmalla tarkoitetaan kohtaa, jossa vesijohto kääntyy vaakasuunnasta pystysuoraksi ylös vesimittarille. Kulmaliitos on talon alla näkymättömissä. Mikäli lattiasta vesimittarille nouseva putki on kuparia, lattian alla on todennäköisesti valurautakulma. Mikäli mittarille nouseva putki on muovia, valurautaista liitintä ei ole. On myös mahdollista, että mittarille tuleva putki on pietty, jolloin se näyttää mustalta muoviputkelta, mutta kyseessä voi kuitenkin olla teräsputki.

Keravan vesihuoltolaitos ja Keravan Omakotiyhdistys ovat yhdessä selvittäneet valurautaliittimiä koskevaa tilannetta Keravalla. Mahdollisen vesivuodon lisäksi vesijohdon valurautaliittimen olemassaololla on merkitystä myös kiinteistöä myytäessä. Jos valurautainen liitin aiheuttaa vesivuodon uudelle omistajalle, on myyjä todennäköisesti korvausvastuullinen.

Selvitä, onko tonttivesijohdossa valurautainen kulmaliitin

Jos omakotitalosi kuuluu riskiryhmään, ota tonttivesijohtojen valurautaisiin kulmaliittimiin liittyvissä asioissa yhteyttä Keravan vesihuoltolaitokseen sähköpostitse osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi. Mikäli haluat selvittelyapua siihen, onko tonttivesijohdossa talosi alla valurautakulmaliitin, voit lähettää sähköpostin liitteenä myös valokuvia tonttivesijohdosta siltä osalta, mikä nousee lattiasta vesimittarille.

Kuvien ja vesihuollosta löytyvien tietojen perusteella Keravan vesihuoltolaitos voi arvioida mahdollisen valurautaisen kulmaliittimen olemassaoloa. Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, mutta kesälomakausi voi aiheuttaa viivettä. Joskus selvittäminen vaatii, että vesihuoltolaitoksen työntekijä arvioi tilanteen paikan päällä.

Valurautakulmaliittimen vaihtaminen

Tonttivesijohto on kiinteistön omaisuutta ja vastuu tonttivesijohdon kunnossapidosta on kiinteistön omistajalla liitoskohdasta vesimittarille asti. Keravan vesihuoltolaitos ei ole pitänyt kirjaa tonttivesijohdoista, joihin valurautainen kulmaliitos on asennettu. Jos omistat riskiryhmään kuuluvan kiinteistön, eikä sinulla ole tietoa tonttivesijohdon uusimisesta ja samalla valurautaisen kulmaliitoksen vaihtamisesta, voit tiedustella asiaa Keravan vesihuoltolaitokselta.

Kiinteistön omistaja vastaa kulmaliitoksen mahdollisen korjauksen ja tarvittavien maanrakennustöiden teettämisestä ja niiden kustannuksista. Valurautaisen kulmaliitoksen käyttö tonttivesijohdossa selviää vain tarkastuskäynnillä, joskus vain kaivamalla liitoskohta auki. Tutustu valukulman vaihtoon liittyvään kaivuohjeeseen talon sisäpuolella.

Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella Keravan vesihuoltolaitos, myös liitostyön tekee aina Keravan vesihuoltolaitos. Kulmaliitoksen vaihdon kustannukset vaihtelevat kohteesta riippuen, yleensä kokonaiskustannusten suuruus riippuu kaivuutöiden määrästä. Keravan vesihuoltolaitos veloittaa uusimisesta työn ja tarvikkeet.