Veden laatu

Keravan veden laatu täyttää kaikilta osin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset. Keravalaisten juomavesi on laadukasta tekopohjavettä, jonka käsittelyssä ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja. Veteen ei tarvitse lisätä edes klooria. Ainoastaan veden pH:ta nostetaan hieman kotimaasta louhitulla luonnon kalkkikivellä, jonka läpi vesi suodatetaan. Tällä menetelmällä voidaan ehkäistä vesijohtojen korroosiota.

Keski-Uudenmaan Veden toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus on noin 30 % ja tekopohjaveden osuus noin 70 %. Tekopohjavettä saadaan imeyttämällä erittäin hyvälaatuista Päijänteen vettä maaperään.

Veden laatua tutkitaan talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti, joka on tehty yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Vesinäytteet Keravalta otetaan Keravan vesihuoltolaitoksen omana työnä.

 • Veden kovuus tarkoittaa sitä, kuinka paljon vedessä on tiettyjä kivennäisaineita, lähinnä kalsiumia ja magnesiumia. Jos niitä on paljon, vesi määritellään kovaksi. Kovuuden huomaa siitä, että kattiloiden pohjalle tulee kovaa kalkkisaostumaa. Sitä kutsutaan kattilakiveksi. (Vesi.fi)

  Keravan vesijohtovesi on pääosin pehmeää. Keskikovaa vettä esiintyy Keravan koillisosissa. Kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). Mitatut kovuusarvojen keskiarvot vaihtelevat Keravalla välillä 3,4-3,6 °dH (0,5-0,6 mmol/l).

  Näytteenotto ja kovuuden määrittäminen

  Veden kovuus määritellään kuukausittain veden laadun valvontatarkkailun yhteydessä. Veden laatua tutkitaan talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti, joka on tehty yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa.

  Veden kovuuden vaikutus kodinkoneisiin

  Kova vesi aiheuttaa monenlaista harmia. Kalkkisaostumia kertyy lämminvesijärjestelmään, ja lattiakaivojen ritilät menevät tukkoon. Pyykinpesussa joudutaan käyttämään enemmän pesuainetta, ja kahvinkeittimiä pitää puhdistaa useasti kalkista. (vesi.fi)

  Pehmeän veden vuoksi astianpesukoneeseen ei Keravalla yleensä tarvitse lisätä pehmennyssuolaa. Laitevalmistajan ohjeita on kuitenkin syytä noudattaa. Kodinkoneisiin kertyneen kalkin voi poistaa sitruunahapolla. Sitruunahappoa ja ohjeita sen käyttöön saa apteekista.

  Veden kovuus kannattaa ottaa huomioon pyykinpesuaineen annostelussa. Ohjeet annosteluun löytyvät pesuainepaketin kyljestä.

  Kahvin- ja vedenkeitin kannattaa käsitellä ajoittain keittämällä laitteen läpi talousetikkaliuosta (1/4 talousetikkaa ja 3/4 vettä), tai sitruunahappoliuosta (1 teelusikallinen litraan vettä). Muista tämän jälkeen keittää laitteen läpi vettä 2-3 kertaa ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

  Veden kovuusasteikko

  Veden kovuus, °dHSanallinen kuvaus
  0-2,1Hyvin pehmeä
  2,1-4,9Pehmeä
  4,9-9,8Keskikova
  9,8-21Kova
  >21Hyvin kova
 • Keravalla vesijohtoveden happamuus on noin 7,7 eli vesi on lievästi emäksistä. Pohjavesien pH on Suomessa 6-8. Keravan vesijohtoveden pH-arvoa säädetään kalkkikiven avulla välille 7,0–8,8, jotta putkistomateriaalit eivät syöpyisi. Talousveden pH:n laatuvaatimus on 6,5–9,5.

  Veden pHSanallinen kuvaus
  <7Hapan
  7Neutraali
  >7Emäksinen
 • Fluori eli oikealta nimeltään fluoridi on ihmiselle välttämätön hivenaine. Matala fluoripitoisuus on yhteydessä karieksen syntyyn. Toisaalta taas liiallinen fluorin saanti aiheuttaa kiillevaurioita hampaille sekä luiden haurastumista. Keravan vesijohtoveden fluoridimäärä on erittäin pieni, vain 0,3 mg/l. Suomessa vesijohtoveden fluoridipitoisuuden tulee olla alle 1,5 mg/l.