Pohjakatselmus

​Pohjakatselmus tilataan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta, paalutus tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty.

Milloin pohjakatselmus pidetään?

Pohjakatselmus tilataan perustamistavasta riippuen seuraavasti:

  •  Maan varaan perustettaessa peruskuopan kaivuun ja mahdollisen täytön jälkeen, mutta kuitenkin ennen anturoiden valua
  •  Kalliolle perustettaessa kun sekä louhinta että mahdolliset ankkurointi- ja lujitustyöt ja täytöt on tehty, mutta kuitenkin ennen anturoiden valua
  •  Paaluille perustettaessa kun paalutus pöytäkirjoineen on tehty ja anturat on laudoitettu


Edellytykset katselmusten pitämiselle

  • vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
  • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, kuten pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen, paalutus- sekä tarkemittauspöytäkirjat ja tiiveyskoetulokset ovat käytettävissä
  • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty
  • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä
  • aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty


Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset tarkastusinsinööri Jarmo Summaselta, puh. 040 318 2125.


(Maankäyttö- ja rakennusasetus 76 §)

Päivitetty 06.05.2020 klo 11:09