Rakennusvalvonnan arkisto

Keravan kaupungin alueella olevien rakennusten rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset ovat arkistoituina rakennusvalvonnan arkistoon. Rakennusvalvonnassa säilytetään hyväksytyn lupapäätöksen yhteydessä syntyneet asiakirjat, vahvistetut piirustukset ja erityispiirustukset, joita ovat esim. rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset.


Muiden laitosten hyväksymät erityispiirustukset (sähköpiirustukset vuoteen 1992 asti) on arkistoitu rakennusvalvonnan arkistoon ja vesi- ja viemäripiirustukset Keravan vesihuollon arkistoon.

Arkistosta sähköisesti saatavat asiakirjat

Keravalla on käytössä Lupapiste Kauppa, josta voi ostaa rakennuspiirustuksia suoraan rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöön. Sähköinen myyntipalvelu tarjoaa aikatauluista vapaan yhteyden rakennusvalvonnan arkistoon. 


Lupapiste_kauppa.png


Palvelusta ovat saatavilla pääsääntöisesti lupapäätös ja lupapiirustukset. Erityissuunnitelmia on myynnissä vaihtelevasti. Digitointityön edetessä aineistoa lisätään palveluihin päivittäin. Mikäli aineistoa ei vielä löydy myyntipalveluista, voit jättää aineistontoimituspyynnön Lupapiste Kaupan ohjeiden mukaan.


Palvelun käytössä Internet Explorer selaimen kanssa on esiintynyt ongelmia. Palvelu toimii parhaiten joko Chrome tai Firefox selaimia käyttämällä.

 

Arkiston paperiset asiakirjat

Rakennusvalvonnassa säilytettäviin piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Kopioita asiakirjoista ja piirustuksista ei ole saatavana sähköisesti suoraan rakennusvalvonnan arkistosta eikä arkiston asiakirjoja anneta lainaksi toimiston ulkopuolelle. Tarvittaessa arkiston asiakirjoja kopioidaan rakennusvalvonnassa.


Asiakirjoista annetaan tilauksesta erilaisia selvityksiä ja todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Arkistopalveluista peritään vahvistetun taksan mukaiset maksut.


Asiakirjat tilataan etukäteen sähköpostitse lupasihteeri Satu Nuutiselta, satu.nuutinen@kerava.fi tai puh. 040 318 2126. Lupasihteeri vastaa myös muihin arkistoon liittyviin kyselyihin.

 

Asiakirjojen julkisuus

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada nähtäväkseen arkistossa säilytettävä julkinen asiakirja. Piirustuskopioiden käytössä on kuitenkin otettava huomioon, että rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain (404/61, lakiin myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen tekijänoikeus rakennuspiirustukseen.​

Päivitetty 06.05.2020 klo 17:25