Keravan ja Sipoon työllisyysalue

Kerava ja Sipoo muodostavat yhteisen työllisyysalueen 1.1.2025 alkaen, kun vastuu työnhakijoille ja yrityksille sekä muille työnantajille tarjottavista julkisista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien muodostamille työllisyysalueille.

Myös näitä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Kyse ei siis ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta. Kun kuntien vastuulle siirtyvät te-palvelut lisätään jo olemassa oleviin toimintoihin, on kunnilla mahdollisuus edistää entistä vaikuttavammin työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua.

Keravan ja Sipoon työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kerava, joka vastaa palveluiden ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Työllisyysalueen lakisääteisten te-palveluiden järjestämisestä vastaa kuntien yhteisenä toimielimenä Keravan kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto. Sipoon kunta osallistuu työllisyysalueen palveluja koskevaan päätöksentekoon tässä toimielimessä.

Työllisyysalueen valmistelu rakentuu yhteistoimintasopimuksen sekä järjestämissuunnitelman perustalle. Molempien kuntien palvelutarpeita huomioiva järjestämissuunnitelma lähtee siitä ajatuksesta, että asukkaille turvataan te-palvelut lähipalveluina ja työllisyysalue on kaksikielinen.

Tiedotteita:

21.3.2024: Keravan ja Sipoon työllisyysalueen valmistelun tueksi ohjausryhmä

31.10.2023: Esitys Keravan ja Sipoon työllisyysalueesta hyväksyttiin molempien kuntien valtuustossa

19.9.2023: Kerava ja Sipoo käynnistävät valmistelun yhteisestä työllisyys- ja elinkeinoalueesta