Yritykset ja ilmastoyhteistyö

Yritykset ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa niin Keravalla kuin muuallakin Suomessa. Kaupungit tukevat monella eri tavalla alueensa yrityksiä. Neuvonnan ja yhteistyön lisäksi Keravan kaupunki myöntää yhdelle vastuulliselle yritykselle ympäristöpalkinnon vuosittain.

Ilmastotyö ei ole Keravallakaan sidottu kaupungin rajoihin, vaan yhteistyötä tehdään naapurikuntien kanssa. Kerava kehitti jo päättyneessä hankkeessa yhdessä Järvenpään ja Vantaan kanssa ilmastoyhteistyön malleja. Lue lisää hankkeesta Vantaan kaupungin verkkosivuilla: Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö (vantaa.fi).

Tunnista oman yritystoimintasi päästöt ja säästöt

Ilmastotyöhön ryhtymisen syitä voi yrityksellä olla useita kuten asiakasvaatimukset, kustannusten säästö, toimitusketjujen haasteiden tunnistaminen, vähähiilinen liiketoiminta kilpailuetuna, osaavan työvoiman houkutteleminen tai lainsäädännön muutoksiin valmistautuminen.

Hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen on saatavilla konsultointia, koulutusta, ohjeita sekä laskureita, joilla asiaa voi kartoittaa. Katso esimerkkejä hiilijalanjälkilaskurista Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta: Syke.fi

Toimi päästöjen vähentämiseksi

Oman energiankäytön säästökohteiden tunnistaminen on hyvä keino aloittaa. Seuraava askel on käyttää ja edistää mahdollisimman paljon uusiutuvista energialähteistä saatavan energian hyödyntämistä. Oma yritystoiminta voi tuottaa hukkalämpöä, jota ehkä joku muu voi hyödyntää. Lisätietoa energia- ja resurssitehokkuudesta sekä rahoituksesta löytyy esimerkiksi Motivan sivustolta: Motiva.fi

Tavoitteena vastuullinen yritystoiminta

Ilmastotyö kannattaa yrityksissä sitoa laajempaan vastuullisuustyöhön, jossa arvioidaan yritystoiminnan ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia tekijöitä. Lisää tietoa Kestävän kehityksen tavoitteista löytyy oheisilta YK-liiton sivuilta: YK-liitto.fi

Ympäristövastuullisuutta voi kehittää järjestelmällisesti erilaisten yrityksille suunnattujen järjestelmien avulla. ISO 14001 on ehkä tunnetuin ympäristöjohtamisen standardi, joka ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon eri kokoisten yritysten ympäristökysymyksiä. ISO 14001 -standardin esittely Suomen Standardisoimisliiton sivuilla.

Kerro sitoutumisesta ja tuloksista

Kun tavoite on selvillä, kannattaa jo tässä vaiheessa asiasta kertoa muillekin ja sitoutua esimerkiksi Keskuskauppakamarin ilmastositoumukseen. Keskuskauppakamari järjestää myös koulutusta päästölaskennan laatimiseksi. Ilmastositoumuksen löydät Keskuskauppakamarin verkkosivuilta: Kauppakamari.fi

Jotta toiminta on todella vaikuttavaa, on hyvä myös miettiä, miten toimintaa kehitetään ja kuka ulkopuolinen taho arvioi ilmastotyötä esimerkiksi osana muuta yrityksen auditointia.

Kuulemme mielellämme myös Keravan kaupungilla hyvistä ratkaisuista ja luvallanne jaamme tietoa eteenpäin. Kaupunki toimii mielellään myös alustana rohkeille kokeiluille.

Ympäristöpalkinto vastuulliselle yritykselle vuosittain

Keravan kaupunki myöntää vuosittain ympäristöpalkinnon keravalaiselle yritykselle tai yhteisölle, joka kehittää toimintaansa jatkuvasti ottaen esimerkillisesti huomioon ympäristön. Ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Palkinnolla kaupunki haluaa edistää ympäristöasioita ja kestävän kehityksen periaatetta sekä kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

Palkinnon saajalle luovutetaan kaupungin itsenäisyyspäivän vastaanotolla jaloteräksinen Kasvun paikka -taideteos, joka kuvaa kestävää kehitystä ympäristöä huomioiden. Taideteoksen on suunnitellut ja valmistanut keravalainen yrittäjä Ilpo Penttinen, Pohjolan Helmi Ky:stä.

Ympäristöpalkinnon myöntämisestä päättää Keravan kaupunginhallitus. Yrityksiä arvioi palkintoraati, johon kuuluvat elinkeinojohtaja Ippa Hertzberg sekä ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut ympäristöpalkinnosta ja siihen liittyvästä yrityksen toiminnan arvioinnista, ota yhteyttä Keravan elinkeinopalveluihin.

Palkitut yritykset

2022 Virna Food & Catering
2021 Airam Electric Oy Ab
2020 Jalotus ry
2019 Kauppakeskus Karuselli
2018 Helsingin Kalatalo Oy
2017 Uudenmaan Ohutlevy Oy
2016 Savion Kirjapaino Oy
2015 Beta Neon Oy
2014 HUB Logistics Finland Oy
2013 Jätehuolto Jorma Eskolin Oy
2012 Ab Chipsters Food Oy
2011 Tuko Logistics Oy
2010 Europress Group Oy
2009 Snellmanin Kokkikartano Oy
2008 Lassila & Tikanoja Oyj
2007 Anttila Keravan tavaratalo
2006 Autotalo Laakkonen Oy
2005 Oy Metos Ab
2004 Oy Sinebrychoff Ab
2003 Uudenmaan Sairaalapesula
2002 Oy Kinnarps Ab