Tonttijako ja tonttijaon muuttaminen

Asemakaavan voimaantulon jälkeen laaditaan alueella maanomistajan aloitteesta tonttijako. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavan määräykset ja korttelialueella mahdollisesti käytetty rakennusoikeus sen sallivat.

Tonttijaon ja tonttijaon muutosten laatiminen tehdään yhdessä maanomistajan kanssa. Maanomistajan on muun muassa selvitettävä, kuinka hulevedet tullaan uusilla tonteilla järjestämään. Lisäksi pienten tonttien kohdalla (400-600 m2/asunto) on asemapiirroksella osoitettava rakennuspaikan soveltuvuus.

Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus, jota voi hakea samalla hakemuksella, kuin tonttijakoa.

Hakeminen

 • Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan tontteihin, milloin maanomistaja sitä pyytää tai se muuten havaitaan tarpeelliseksi.

  Maanomistajia ja naapurikiinteistöjä kuullaan tonttijakoprosessin yhteydessä.

  Tonttijaon laatiminen vie aikaa noin 1-2,5 kuukautta.

 • Tonttijaon muutos tehdään asemakaavamuutoksen tai maanomistajien hakemuksen perusteella.

  Tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm.:

  • asemakaavamääräykset
  • käytetty rakennusoikeus
  • rakennusten sijainti tontilla

  Tonttijaon muuttaminen vie aikaa noin 1-2,5 kuukautta.

Hinnasto

 • Ennen tonttijaon muuttamista on mahdollista tehdä koelaskenta, jolla osoitetaan eri vaihtoehtoja, joilla tontti voidaan jakaa. Koelaskenta ei velvoita maanomistajia hakemaan tonttijaon muuttamista.

  Koelaskenta on karttapiirros, jota voidaan käyttää esimerkiksi myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnönjaossa sekä jako- ja rasitesopimuksessa liitekarttana.

  • Perusmaksu: 100 euroa (korkeintaan kaksi tonttia)
  • Jokainen lisätontti: 50 euroa per kappale
  • Perusmaksu: 1 000 euroa (korkeintaan kaksi tonttia)
  • Jokainen lisätontti: 220 euroa per kappale

  Maksu voidaan periä etukäteen. Mikäli tonttijako tai tonttijaon muutos ei tule voimaan asiakkaasta riippuvasta syystä, peritään siihen asti kertyneistä kustannuksista vähintään puolet siitä, mitä tonttijako tai sen muutos olisi maksanut.

  • Perusmaksu: 1 000 euroa (korkeintaan kaksi tonttia)
  • Jokainen lisätontti: 220 euroa per kappale

Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset