Tonttijohtojen ja -viemäreiden saneeraus

Havainnollistava kuva vesihuollon johtojen ja viemäreiden vastuujaosta kiinteistön omistajan ja kaupungin välillä.

Pientalo- ja kerrostalotontilla sijaitseva rakennus saa vesijohtovetensä kaupungin runkovesijohdosta omaa tonttivesijohtoaan pitkin. Jätevedet ja hulevedet puolestaan poistuvat tontilta tonttiviemäreitä pitkin kaupungin runkoviemäreihin.

Näiden tonttijohtojen- ja viemäreiden kunto ja korjaaminen on tontin omistajan vastuulla. Kiireellisesti tehtyjen kalliiden korjausten välttämiseksi tonttijohdoista ja -viemäreistä kannattaa pitää hyvää huolta ja suunnitella vanhojen putkien saneeraukset ajoissa.

Ennakoimalla saneeraukset minimoit haitat ja säästät rahaa

Tonttijohtojen käyttöikä on noin 30–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Tonttijohtojen uusimisessa kiinteistön omistajan kannattaa olla liikkeellä mieluummin liian aikaisin kuin vasta vahingon jo tapahduttua.

Vanhat ja huonokuntoiset tonttivesijohdot voivat vuotaa vesijohtovettä ympäristöön aiheuttaen maan vettymistä ja jopa vesijohtoveden paineen tippumisen kiinteistössä. Vanhat betoniset jätevesiviemärit voivat halkeilla, jolloin maaperään imeytynyt sadevesi voi vuotaa putkien sisälle tai puun juuret voivat kasvaa halkeamasta putken sisään aiheuttaen tukoksia. Myös rasva tai muut viemäriin kuulumattomat aineet ja esineet aiheuttavat tukoksia, joiden seurauksena jätevesi voi nousta lattiakaivosta kiinteistön lattialle tai levitä halkeaman kautta ympäristöön.

Tällöin käsissä on kallis vahinko, jonka aiheuttamia korjauskustannuksia vakuutuskaan ei välttämättä korvaa. Omien tonttijohtojen ja -viemärien sijainti, ikä ja kunto kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin. Samalla kannattaa myös tarkistaa, mihin hulevedet on johdettu. Keravan vesihuollon asiantuntijoilta voi myös pyytää neuvoja mahdollisista saneerauksen toteutusvaihtoehdoista.

Liity aluesaneerausten yhteydessä uuteen hulevesiviemäriin

Keravan vesihuoltolaitos suosittelee sekaviemäröidyille kiinteistöille liittymistä kaupungin aluesaneerausten yhteydessä kadulle rakennettavaan uuteen hulevesiviemäriin, koska salaoja- ja hulevedet tulee erotella jätevesistä ja johtaa kaupungin hulevesijärjestelmään. Kun kiinteistö luopuu sekaviemäröinnistä ja siirtyy samassa yhteydessä erillisviemäröintiin, hulevesiviemäriin liittymisestä ei peritä liittymis-, liitos- tai maatyömaksuja.