Vesihuollon toiminta-alue on päivitetty

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.11.2023 vesihuollon päivitetyn toiminta-alueen. Toiminta-alueet on hyväksytty edellisen kerran vuonna 2003. Toiminta-alue on nyt päivitetty vastaamaan vuoden 2003 jälkeen toteutunutta maankäyttöä ja yhdyskuntakehitystä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on kunnan hyväksymä alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. Lain mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Toiminta-alueiden kiinteistöt ovat velvollisia liittymään kaupungin vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesihuoltolaitos osoittaa toiminta-alueellaan kiinteistön liittymiskohdan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksen perusteella kiinteistölle vapautuksen liittymisestä, mikäli laissa määritellyt perusteet täyttyvät.

Toiminta-alueen päivitysprosessi eteni lakisääteisesti

Ehdotus vesihuollon toiminta-alueiden päivittämiseksi oli nähtävillä ensimmäisen kerran 1.–30.9.2022.

Tuolloin valvontaviranomaiset pyysivät tekemään muutoksia vesihuollon toiminta-alueeseen. Vesihuollon toiminta-alue-ehdotukseen tehtiin muutokset valvontaviranomaisten lausuntojen pohjalta.

Uusi ehdotus päivitetystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta sekä keskeisimmät muutokset ja perusteet muutoksille olivat nähtävillä 14.9.–16.10.2023 Keravan kaupungin verkkosivuilla ja Sampolan palvelukeskuksessa. Lisäksi asiasta ilmoitettiin Keski-Uusimaan viikkoliitteessä.

Toiminta-alue-ehdotuksesta kuultiin kiinteistön omistajia ja haltijoita. Lisäksi pyydettiin lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Järvenpään kaupungilta, Tuusulan kunnalta, Vantaan kaupungilta ja Sipoon kunnalta.

Tutustu aineistoihin

Toiminta-alueen päivitykseen liittyvät aineistot:

Voit tarkastella aineistoja myös Keravan karttapalvelusta: kartta.kerava.fi

Aluekartat löytyvät oikealla olevasta valikosta kohdasta: Rakentaminen ja tontit, Vesihuollon toiminta-alueet.