Keravan kaupunki valittu mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Keravan kaupunki on valittu mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan.

Voimaa vanhuuteen on valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, joka edistää ikäihmisten toiminta- ja liikkumiskykyä. Lisäksi toiminnalla lisätään osallisuutta, mielen hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista.

Ohjelman kohderyhmä on kotona ilman säännöllisiä hoivapalveluita asuvat ikäihmiset, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia kuten liikkumisvaikeuksia, muistiongelmia, alakuloa tai yksinäisyyden kokemusta. Kohderyhmään kuuluvat myös ikäihmiset, joilla on riskejä lisäävä elämäntilanne (esimerkiksi. omaishoitajat, lesket, sairaalasta kotiutuneet).

Kerava valittiin hakemuksen perusteella mukaan ohjelmaan vuosien 2022–2024 ajaksi.

-Haimme ohjelmaan, sillä arvioimme hankkeen mahdollistaman ohjelman ja työkalut relevanteiksi ja vaikuttavuutta luoviksi. Odotamme innolla sitä, että pääsemme kunnolla vauhtiin ja näkemään mukanaolon vaikutuksia keravalaisten ikäihmisten hyvinvoinnissa, kertoo vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Anu Laitila.

Ohjelmaan valittu kunta sitoutuu kolmivuotiseen iäkkäiden liikunnan kehittämistyöhön julkisen sektorin hallintokuntien ja eri järjestöjen yhteistyönä. Tavoitteena on ottaa käyttöön ja soveltaa ohjelmassa kehitettyjä terveysliikunnan hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä ulkoilusta.