Toimi näin löytäessäsi kuolleita luonnonvaraisia lintuja

Lintuinfluenssaepidemian takia on mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta, etenkin vesistöjen rannoilta, löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja. Lintujen syysmuuton edetessä riski lintuinfluenssan leviämiseen kuitenkin vähenee alueellamme.

Jos kuolleita lintuja löydetään runsaasti (vesilintuja vähintään viisi ja muita lintuja vähintään kymmenen), tai kuollut lintu on iso petolintu tai iso vesilintu, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä virkaeläinlääkärille puhelimitse arkisin virka-aikana klo 8-15 numeroon 040 314 3524 ja muina aikoina numeroon 0600 14241. Yksittäistä kuollutta tai sairasta lintua ei pidetä lintuinfluenssaepäilynä, paitsi jos alueella on todettu lintuinfluenssaa ja kyseessä on iso petolintu.

Yksittäiset kuolleena löytyneet linnut voi haudata, mieluiten käsin koskematta, kertakäyttökäsineitä käyttäen ja esimerkiksi lapiolla siirtäen. Vaihtoehtoisesti kuolleen linnun voi poimia muovipussiin ja laittaa sekajätesäiliöön (ei biojätteisiin). Kuolleita lintuja kuljetettaessa on huolehdittava, että eläin on pakattu tiiviisti. Syrjemmällä, esimerkiksi metsässä, kuolleen linnun voi jättää luonnon hajottajaeliöstön ruuaksi.

Mikäli kuolleina löytyneitä lintuja on paljon, ei niitä saa hävittää sekajätteenä. Tällöin virkaeläinlääkäri antaa ohjeet niiden hävittämisestä. Lintujen suurten joukkokuolemien kohdalla järjestetään erikseen kuolleiden lintujen keräyspaikka löytöalueelle. Virkaeläinlääkäri antaa tarkempia ohjeita ja huolehtii tarvittavien näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä tutkittavaksi.

Kuolleiden lintujen hautaamisesta tai hävittämisestä vastaa maanomistaja ja kunnan ylläpitämillä alueilla, kuten uimarannoilla ja toreilla, alueen ylläpitäjä.

Keusote vastaa ohjeistuksesta ja toiminnasta, mikäli lintuinfluenssan epäillään tarttuneen ihmiseen. Ajankohtaiset tiedot lintuinfluenssasta löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puh. 040 314 4726