Ikäihmisten etäpalveluista hyviä kokemuksia

Vantaan ja Keravan yhteisessä hankkeessa pilotoidaan videovälitteisesti toteutettavaa etäkotihoitoa sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia etäryhmiä.

Hankkeen kehittämistyössä on kesän ja alkusyksyn aikana päästy hyvään vauhtiin: etäpalveluissa tehtiin elokuun aikana jo noin kolmesataa käyntiä sekä yksilö- että ryhmäasiakkaiden osalta.

Leveitä hymyjä ruudulla

Alustavat kokemukset uusista etäpalveluista ovat olleet positiivisia sekä asiakkaiden että henkilökunnan näkökulmasta.

– Etäkotihoito on edennyt hyvin ja yhteistyötä alueen kotihoidon kanssa tiivistetään koko ajan. Asiakkaat ja heidän omaisensa ovat olleet tyytyväisiä palveluihin. On aloitettu myös omaisliittymien käyttö, joista on saatu hyvää palautetta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Petra Blom-Toivonen. Omaisliittymässä on kyse siitä, että ammattilaisen lisäksi myös omainen voi ottaa yhteyttä asiakkaan kotiin asennettuun tablettilaitteeseen.

– Olin alkuun epäilevä sen suhteen, miten ikäihmiset uuteen palveluun suhtautuvat, mutta asiakkaiden reaktiot ja leveät hymyt ovat saaneet minut vakuuttuneeksi palvelun soveltumisesta myös kotihoidon asiakkaille, projektissa työskentelevä sairaanhoitaja Riina Piilo-Saastamoinen kertoo.

– On ihanaa nähdä, että pystymme tuomaan iloa asiakkaiden päivään etäpalvelun avulla!

Kehittämistyötä yhdessä asiakkaiden kanssa

Asiakkaiden näkemyksiä ja ajatuksia etäkotihoidon toteuttamisesta on kysytty kaikilta asiakkailta aloituskyselyllä jo ennen palvelun aloitusta, ja lisäksi asiakkaita kuullaan säännöllisesti palvelun toteutuksen aikana.

Asiakkaat ovat olleet tärkeässä roolissa etäpalvelujen muotoilussa, sillä etäkotihoidon toteutuksen lisäksi asiakkaiden tarpeiden pohjalta on perustettu myös ensimmäiset ryhmätoiminnot, kuten fysioterapeutin ohjaamat tuolijumpparyhmät. 

– Asiakkaiden ja fysioterapeutin ideoimissa jumpparyhmissä on eritasoisia liikkujia, joiden arkiliikuntaan on panostettu mukavalla tavalla. Ryhmät ovat pyörineet nyt kaksi viikkoa ja ne ovat olleet menestys, kertoo Blom-Toivonen.
Suunnitteilla on myös yksinäisyyden tunteen vähenemiseen pyrkiviä yhteisöllisiä ryhmiä, joissa etäkotihoitoon liittyviä kevyitä ohjaustilanteita toteutetaan ryhmämuotoisesti. Etänä toteutettavat ryhmätoiminnot on tarkoitettu asiakkaille, joilla on halua osallistua yhteisölliseen toimintaan osana oman arkensa tukitoimia. 

– Ryhmätoimintojen kautta etäkotihoidossa on mahdollista avustaa asiakasta hänen hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatun tarpeensa mukaisesti, kuten kotihoidon käynnillä muutenkin, mutta sen lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus kokea ryhmän kautta esimerkiksi yhteisöllisyyden tunteen lisääntymistä, yksinäisyyden tunteen vähenemistä ja oman arjen rikastumista, Blom-Toivonen kuvailee.

Ruokailuryhmiä ja laajentumissuunnitelmia

Seuraavaksi pilotissa on vuorossa yhteisen ruokailuryhmän perustaminen, jonka lisämausteeksi asiakkaat ovat toivoneet mm. ajankohtaisten asioiden läpikäymistä lehden lukemisen muodossa ja käsitöihin tai raviurheiluun liittyviä keskusteluja.

Ikäihmisten etäpalveluiden pilotti on aloittanut toimintansa kesällä Vantaan Läntisen kotihoidon alueella, ja suunnitelmissa on laajentaa kokeilua syksyn aikana uusille alueille.

Lue lisää hankkeesta Vantaan verkkosivuilla: Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishanke