Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus pohti henkilövalintoja

Aluehallitus esittää, että valtuusto suorittaa toimialajohtajien virkavaalin. Varsinainen virkavaali järjestetään aluevaltuuston kokouksessa 21.6.

Aluehallitus esittää, että valtuusto suorittaa toimialajohtajien virkavaalin. Vanhusten palvelujen toimialajohtajan virkaan aluehallitus esittää Minna Lahnalampi-Lahtista. Terveydenhuollon palvelujen toimialajohtajaksi aluehallitus esittää kahta ehdokasta, Piia Niemi-Mustosta ja Kati Liukkoa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtajaksi aluehallitus esittää niin ikään kahta ehdokasta, Hanna Mikkosta ja Piia Niemi-Mustosta.

Aikuissosiaalityön ja vammaistenpalvelujen toimialajohtajan viran aluehallitus päätti laittaa uudelleen haettavaksi, sillä sopivaa ehdokasta ei toistaiseksi löytynyt. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon uudelleen haussa.

Konsernipalvelujen toimialanjohtajan virkaan aluehallitus esittää Mikko Hokkasta.

Hyvinvointialueen toimialajohtajien valinnasta päättää aluevaltuusto. Aluevaltuustolle on varattu valtuustoryhmittäin tilaisuus haastatella hakijoita. Varsinainen virkavaali järjestetään aluevaltuuston kokouksessa 21.6.

Aluehallitus päättää ostaa Vantaan kaupungilta 883 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osaketta kauppahintaan 450 030 euroa. Edellytyksenä tälle on se, että osakkeiden hankkimiseen saadaan Seuren suostumus.

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialuestrategian valmistelun aikataulun, ja asettaa hyvinvointialuestrategian valmistelun tueksi neuvottelukunnan. Neuvottelukuntaan kuuluvat aluehallituksen puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta aluehallituksen nimeämään jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja.

Aluehallitus päättää asettaa hyvinvointialueelle vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston valtuustokaudelle 2022-2025. Aluehallitus pyytää Vantaan ja Keravan vanhus- ja vammaisneuvostoja nimeämään edustajansa hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoihin. Vantaa saa hyvinvointialueen molempiin neuvostoihin kuusi ja Kerava 3 jäsentä.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytö