Opetustarjonta

Tästä osiosta saat lisätietoja Opiston monipuolisesta kurssivalikoimasta.

Kurssivalikoima

Opiston kevään 2024 kurssitarjonnan löydät Vapaa-aika Keravalla -esitteestä sivulta 26 alkaen.

Kursseja yli 600 eri aihepiireistä

Opistolla järjestetään vuosittain yli 600 kurssia eri aihepiireistä. Opisto tarjoaa kielten kursseja yli kymmeneen eri kieleen, joista useaan löytyy eri osaamistason kursseja.

Kädentaitoja voi kehittää muun muassa ompelussa, lankatöissä sekä puu- ja metallitöissä. Kotitaloudessa voi tutustua uusiin ruokakulttuureihin. Musiikki, kuvataiteet ja muut taidemuodot antavat mahdollisuuden aktiiviseen omaan tekemiseen.

Liikunnan kursseilla kuntoliikunta, kehonhuolto, terveysliikunta ja tanssi ovat vaihtoehtoja oman kunnon kohottamiseen tai ylläpitämiseen. Yhteiskunta ja ympäristö -aiheiset kurssisisällöt puolestaan johdattavat ajankohtaisiin aiheisiin ja lisäävät ymmärrystä maailmasta.

Opintopistekursseista löydät paljon lisää tietoa Opintopistekurssit-sivulta.

Tervetuloa tutustumaan Opiston kurssi- ja koulutustarjontaan

 • Keravan Opisto tarjoaa aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteissa.

  Opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 500 opetustuntia. Yhteisisä opintoja on 300 opetustuntia ja teemaopintoja 200 opintotuntia. Opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa.

  Opintoihin voi hakea jokainen, joka on kiinnostunut kehittämään kuvataideosaamistaan. Opiskelijat valitaan kaikista hakijoista työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Esitettävät työnäytteet ovat vapaavalintaiset ja niitä toivotaan olevan 3–5 kpl. Mikäli työ on vaikeasti kuljetettava, myös valokuva työstä riittää.

  Valinnassa huomioidaan henkilön yleinen kiinnostus kuvataiteisiin, omien taitojen ja ilmaisun kehittämiseen sekä sitoutuneisuus taideopintojen läpiviemiseen.

  Avaa aikuisten taiteen perusopetuksen opetussunnitelma 2023 (pdf). 

  Lisätietoja

 • Opistossa on mahdollisuus opiskella monimuoto-opetuksena Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Monimuoto-opetukseen sisältyy tutorin ohjaamia opintoryhmätapaamisia Keravan lukiolla tai lähiopetuksen keskeytyessä verkossa, verkkoluentoja, verkkotehtäviä sekä verkkotenttejä. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

  Siirry katsomaan lisätietoa Keravan Opiston ilmoittautumissivuille.

 • Kielten kursseilla voit aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää jo hankkimaasi kielitaitoa joko lähi- tai etäopetuksessa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso. Taitotasojen tarkoituksena on helpottaa sopivantasoisen kurssin löytämistä.

  Opiskelijat hankkivat itse kursseilla käytetyt oppikirjat. Kirjaa ei tarvitse olla mukana ensimmäisellä kerralla. Oikean tasoisen kurssin valitsemista voi helpottaa, jos tutustuu oppikirjoihin etukäteen.

  Kielikahvila on avoin monikulttuurinen keskustelutapahtuma, jossa voi hyvässä seurassa jutella eri kielillä. Kielikahvila sopii niin aloittelijoille, vieraita kieliä pidempään harrastaneille, kuin äidinkielisille puhujille. Tapaamiset ovat maksuttomia ja ne sisältävät kahvin tai teen. Kielikahvilaan ei tarvitse ennakkoilmoittautua.

  Siirry katsomaan lisätietoa Keravan Opiston ilmoittautumissivuille.

  Taitotasot

  Kielikurssien kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, esimerkiksi taso A1 ja taso A2. Taitotasojen tarkoituksena on helpottaa sopivantasoisen kurssin löytämistä.

  Kaikki alkeiskurssit alkavat taitotasolta A0 eli aiempia opintoja ei tarvita. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useamman vuoden opiskelu. Esimerkiksi perustason saavuttamiseen menee opistossa kurssien tuntimääristä riippuen 4–6 vuotta. Parhaan oppimistuloksen saavuttaakseen kannattaa opiskella myös kotona.

  Keskitason kurssit sopivat täydentävinä ja syventävinä työelämässä tarvittavan kielitaidon hankkimiseen. Ne sopivat peruskoulun oppimäärän tai lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi.

  Ylimmän tason kurssit syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa. Taitotasolla C kielitaito on korkeatasoinen ja lähenee äidinkielisen taitoa.

  Kielten taitotasot A1-C

  Perustaso

  A1 Alkeistaso – Kielen perusteiden hallitseminen

  Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen.

  Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.

  Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on.

  Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

  A2 Selviytyjän taso – Sosiaalinen kanssakäyminen

  Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto ja työ.

  Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista.

  Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

  Keskitaso

  B1 Kynnystaso – Selviytyminen matkustettaessa

  Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla.

  Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista.

  Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

  B2 Osaajan taso – Työelämän sujuva kielitaito

  Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.

  Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja.

  Pystyy tuottamaan selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista.

  Pystyy esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta sekä selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

  Ylin taso

  C Taitajan taso – Monipuolinen kielellinen ilmaisu

  Ymmärtää erityyppisiä vaativia ja pitkähköjä tekstejä sekä tunnistaa piilomerkityksiä.

  Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä.

  Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisissa sekä opintoihin ja ammattiin liittyvissä tilanteissa.

  Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

 • Kädentaitojen opetus ylläpitää ja uudistaa perinteitä, edistää kestävää kehitystä sekä tarjoaa ajankohtaisia kädentaitojen uutuuksia. Kurssit antavat mahdollisuuden yhdessä tekemiseen ja ryhmässä oppimiseen.

  Kurssien pituudet vaihtelevat muutamasta tunnista koko lukukauden kestäviin kursseihin. Luokissa on tarvittavat koneet ja laitteet, sekä useimmilla kursseilla myös työvälineet. Materiaalit hankitaan useimmiten yhteistilauksina. Puu- ja metallityön kursseilla on mahdollisuus monipuolisten kovien materiaalien käsittelyyn.

  Jos sinulla ei ole tarvetta valmistaa käsitöitä omaan tarpeeseen, voit osallistua vapaaehtoiseen tekemiseen. Opistolle lahjoitetuista materiaaleista tehdään tarpeellisia tuotteita lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen kaupungin palvelukoteihin, veteraaneille, nuorisokylään ynnä muualle.

  Siirry katsomaan lisätietoa Keravan Opiston ilmoittautumissivuille.

  Kudonta-aseman kurssit

  Kudonta-asemalla opitaan kutomisen perus- ja syventäviä taitoja pääosin kangaspuilla. Kurssit on tarkoitettu sekä uusille harrastusta aloittaville että kankaankudontaa jo osaaville. Kurssilla voit kutoa eri materiaaleista esim. mattoja, liinoja, kankaita ja huopia.

  Kurssille voi ilmoittautua päivämaksuperiaatteella (hinta 6 euroa /päivä). Lisäksi peritään maksu käytetyistä materiaaleista.

  Lisätietoa ja ilmoittautumiset:

 • Opisto järjestää liikunta- ja tanssikursseja laidasta laitaan, kaiken kuntoisille. Kursseilla voi kohottaa kuntoa, heittäytyä tanssin pyörteisiin tai rauhoittua joogan parissa. Kursseja toteutetaan lähiopetuksena eri puolilla Keravaa sekä etäopetuksena verkon välityksellä.

  Valitse kurssi omien tavoitteidesi, kuntosi ja taitotasosi mukaan. Taso on merkitty kurssikuvaukseen ja/tai kurssin nimen yhteyteen. Jos tasoa ei ole merkitty, kurssi sopii kaikille.

  • Taso 1 / Alkeet: Sopii vähän liikuntaa harrastaneille/aloittelijoille.
  • Taso 2 / Alkeisjatko: Sopii kohtalaisen peruskunnon omaaville/lajia jonkin verran harrastaneille.
  • Taso 3 / Jatko: Sopii hyvän peruskunnon omaaville/lajia pidempään harrastaneille.

  Kuntoliikuntakursseilla pääsee kohottamaan kuntoa monipuolisesti, oman lähtötason ehdoilla. Tarjonnassa on mm. kuntojumppaa, kiinteytystä, niska-selkäjumppaa, sählyä, kahvakuulaa sekä kuntonyrkkeilyä. Vastapainoa arjen kiireille tarjoavat mm. jooga, pilates, kehonhuolto tai asahi.

  Tanssikursseilla voit nauttia musiikin ja liikkeen yhteisvaikutuksesta. Tarjonnassa on mm. kuntotanssi, itämainen tanssi, twerk, burleskitanssi, sambic ja salsa. Tanssin pyörteisiin voi myös heittäytyä suosituilla paritanssikursseilla.

  Opiston perhesirkuskursseilla liikutaan ja lorutellaan, harjoitellaan tasapainoilua ja tehdään yhteisiä jumppatemppuja. Harjoitukset tarjoavat yhteisiä hetkiä lapselle ja aikuiselle.

  Lasten ja nuorten sirkuskursseja järjestetään 5–15-vuotiaille, aloittelijoista edistyneisiin. Kursseilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, jongleerausta, käsilläseisontaa ja tasapainoilua.

  Siirry katsomaan lisätietoa Keravan Opiston ilmoittautumissivuille.

 • Taiteen alueella tarjotaan musiikin, visuaalisten taiteiden, esittävän taiteen sekä kirjallisuuden ja kulttuurin kursseja. Musiikissa voi opiskella kuoro- ja yksinlaulua, instrumentti- ja bändisoittoa, kuvataiteissa piirustusta, maalausta, grafiikkaa, valokuvausta, keramiikkaa ja posliinimaalausta sekä esittävässä taiteessa ja kirjallisuudessa erilaisia esittävän taiteen, kirjoittamisen ja lukemisen sisältöjä.

  Lisätietoa ja ilmoittautuminen

 • Opisto toteuttaa tilauksesta kaupungin sisäistä henkilöstökoulutusta sekä ulkopuolisille organisaatioille ja yrityksille myytävää koulutusta.

  Yhteydenotot

 • Opiston tietotekniikkakurssien tavoitteena on edistää arkea helpottavia digitaitoja. Tarjonta koostuu pääosin perustason kursseista. Kursseilla opetellaan käyttämään erilaisia älypuhelimen toimintoja sekä vahvistamaan digitaitoja tietokoneella.

  Siirry katsomaan lisätietoa Keravan Opiston ilmoittautumissivuille.

   

 • Opisto järjestää vaihtelevasti humanistisia ja yhteiskunnallisia sekä muiden tieteenalojen kursseja monista eri aihealueista sekä lähi- että etäopetuksena. Tarjolla on muun muassa yhteiskuntaan, historiaan, talouteen ja ympäristöön liittyviä kursseja sekä verkkoluentoja.

  Kokonaisvaltaista kehon ja mielen tasapainoa edistävät Opiston järjestämät hyvinvointikurssit, jotka keskittyvät mm. rentoutumiseen, meditaatioon ja stressinhallintaan.

  Lisätietoa ja ilmoittautuminen