Asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden asuntopoliittisen ohjelman 12.12.2016 . Ohjelmaa päivitettiin 10.12.2018. ​

Laaditussa asuntopoliittisessa ohjelmassa tarkastellaan alueittain asuntorakenteen nykytilaa, ajoitetaan tulevat asuntorakentamishankkeet sekä tunnistetaan alueittain keskeisimmät kehitystarpeet. Asuntopoliittisen ohjelman ajanmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti ja päivitystä tehdään tarpeen vaatiessa.

Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021

 

Päivitetty 27.03.2020 klo 09:01