Bostads- och markpolitiskt program

Bostadspolitiken främjar Kervobornas möjligheter till högklassigt boende och en trivsam boendemiljö. Bostadspolitiken sträcker sig förutom till markpolitik, planläggning och bostadsbyggande även till sociala och samhälleliga boenderelaterade frågor. Med hjälp av bostadspolitiken och bostadsbyggandet styrs stadens hållbara tillväxt.

Det bostadspolitiska programmet beskriver hur man svarar mot Kervos bostadspolitiska mål som ställts upp under fullmäktigeperioden 2021–2025 med olika åtgärder. Uppdateringen av Kervos bostads- och markpolitiska program inleddes hösten 2022 och beräknas vara klar i början av 2023.