Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ja -hankkeet

Katusuunnitelmien ja -hankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin ja hankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat suunnitelmat ja hankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista ja hankkeista tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava. 


Palopellonkujan katusuunnitelmaehdotus välillä Palopellonkatu-Keravantie/Mt. 148

Palopellonkatu 8 ja 10 kaavahankkeen (2328) myötä Palopellonkadulta on ositettu uusi leveä kevyen liikenteen väylä Keravantielle.


Suunniteltu kevytväylä on 6 metriä leveä, ja se toteutetaan jaettuna 2 metriä leveänä jalankulkuväylänä ja 4 metriä leveänä pyöräilyväylänä. Jalankulkuväylä päällystetään betonikiveyksellä, jotta se erottuu pyöräilyväylästä. Pyöräilyväylä päällystetään asfaltilla. Kuivatus hoidetaan väylän reunoilla olevin painantein hulevesiviemäriin. Väylän viereisille viheralueille istutetaan puita ja pensaita.


Nähtävillä 8.7–5.8.2021


Tutustu Palopellonkujan katusuunnitelmaehdotukseen.Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset

Jokilaakson Kivisillan kaava-alue sijaitsee Kytömaantien ja Lahden moottoritien välisellä alueella, Porvoontien pohjoispuolella, noin 1-2 kilometrin etäisyydellä Keravan keskustasta koilliseen. Kaava-alueella on tarkoitus järjestää Asuntomessut vuonna 2024. Katujen rakentaminen mahdollistaa Jokilaakson Kivisillan kaavahankkeen mukaisen asuinrakentamisen messualueelle.


Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset koskevat

  • kaava-alueen sisäisiä katuja: Kivisillantie, Jakarandankatu, Palisanterinkatu, Kansanvallankatu, Pianonsoittajankatu ja Kirstinkatu.
  • kaavaehdotuksen mukaisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä: Sävelvirranpolku, Rataspolku, Punospolku, Finlandiapolku, Pianonsoittajanpolku, Kirstinpolku ja Merikalliontaival.
  • Kivisillantien eteläpuolista pysäköintialuetta
  • Porvoontiellä Merikalliontaipaleen suojatieylitystä ja sen itäpuolelle sijoittuvia linja-autopysäkkejä
  • Kytömaantien suojatieylityksiä Kivisillantien, Tervahaudankadun, Kansanvallankadun ja Kirstintien kohdilla
  • Kytömaantien linja-autopysäkkejä Kansanvallankadun pohjois- ja eteläpuolella
  • Finlandia-aukiota


Porvoonkadulta pohjoiseen lähtevä Merikalliontaival on kaava-alueen poikki kulkeva jalankulku- ja pyöräily-yhteys, joka yhtyy Kivisillantiehen Kivisillanpolun kautta ja ulottuu aina Kirstinpolulle asti. Väylän länsireuna nurmetetaan osin apilanurmella ja osa jätetään niitylle. Väylän itäpuolelle tulee luonnonmukainen niitty. Lisäksi väylä valaistaan ja sen varrelle on suunniteltu penkkejä. (Katusuunnitelma 1)


Jo olemassa olevan Kivisillantien nykyinen linjaus säilyy, mutta katu päällystetään ja sen valaistus uusitaan. Kivisillantien länsipään ajorata on suunniteltu 6 metriä leveäksi väyläksi, joka kapenee kadun itäpäässä 4 metriä leveäksi Kivisillanpolun jalankulku- ja pyöräyhteydeksi. Tämä yhteys jatkuu Merikalliontaipaleen risteyksestä lähtien kivituhkapintaisena kevytväylänä Kivisillalle asti. Kivisillantien pysäköintialue sijoittuu kadun alkupään eteläpuolelle. Pysäköintialueella on 90 pysäköintipaikkaa, joista kaksi on inva-paikkoja ja kaksi varattu huoltoajoneuvoille. (Katusuunnitelma 2)


Kivisillantien alussa on kadun pohjoispuolella korotettu jalkakäytävä, joka johtaa Kivisillantien länsipäästä lähtevälle Jakarandankadulle. Jakarandankatu on 5,5 metriä leveä pihakatu, joka jatkuu Sävelniitynpolkuna ja uudestaan Palisanterinkatuna Kansanvallankadulle asti. Jakarandankadulla on kaksi inva-pysäköintipaikkaa. Jakarandankadulle ja Palisanterinkadulle on suunniteltu katutilaltaan leveä ja kivetetty yhteisöllinen aukio, jolle tulee toimintoja ja kalusteita mahdollistamaan yhteisöllisyyden ja yhdessäolon. Molempien katujen päissä on myös kääntöpaikat. Jakarandankadun ja Palisanterinkadun yhdistää 3,5 metriä leveä päällystetty ja valaistu Sävelvirranpolun jalankulku- ja pyöräily-yhteys. (Katusuunnitelma 3)


Palisanterikatu yhdistyy Kytömaantieltä lähtevään Kansanvallankatuun. Valaistun Kansanvallankadun alkuosa on 6 metriä leveä ajokatu, jonka eteläpuolelle on varattu lyhytaikainen pysäköintiruutu lähelle sijoitettavalla aluekeräyspisteellä asioiville ja sen huollolle. Tämän jälkeen katu muuttuu 4,5 metriä leveäksi ajoradaksi, jonka päässä on kääntöpaikka. Palisanterinkadun ja Kansanvallankadun risteyksessä on kivetetty aukio, josta lähtevä Rataspolku on Pilske-aukion kiertävä 3,5 metriä leveä Finlandia-aukiolle johtava kivituhkapintainen ja valaistu jalankulku- ja pyöräily-yhteys sekä pelastustie.


Finlandia-aukiolta lähtevä Lastupolku on 4 metriä leveä päällystetty ja valaistu jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka yhdistää Kansanvallankadun kääntöpaikan Merikalliontaipaleeseen. Kansanvallankadun ja Kytömaantien yhdistää Finlandia-aukiolta lähtevä Finlandiapolku, joka on 3,5 metriä leveä päällystetty ja valaistu jalankulkuväylä.


Kansanvallankadun kääntöpaikan läheisyydestä lähtevä Punospolku on 4 metriä leveä päällystetty ja valaistu jalankulku- ja pyöräväylä, joka yhdistää Kansanvallankadun Pianonsoittajankatuun. Pianonsoittajankatu on 5,5 metriä leveä päällystetty ja valaistu tonttikatu, jonka päässä on kääntöpaikka ja joka yhdistyy Kytömaantiehen. Pianonsoittajankadulle on suunniteltu kaksi inva-pysäköintipaikkaa. Pianonsoittajankadun kääntöpaikalta lähtevä Pianopolku on 4 metriä leveä päällystetty ja valaistu jalankulku- ja pyöräilyväylä Merikalliontaipaleelle.


Finlandia-aukio on alueen keskeinen toiminnallinen aukio, jolla on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia. Aukiota rajataan puiden ja istutusten avulla Kansanvallankadusta niin, että Kansanvallankatua voidaan tarvittaessa käyttää osittain tapahtumien lisätilana. Pilske-aukion puoleiselle reunalle rakennetaan oleskeluportaat, joilla on istuskelutasoja, ja aukion pohjoisreunan istutusten viereen asennetaan penkkejä. (Katusuunnitelma 4)


Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseva Kirstinkatu on 5,5 metriä leveä päällystetty ja valaistu tonttikatu, jonka pohjoispuolella on 2 metriä leveä korotettu jalankulkuväylä ja kadun päässä kääntöpaikka. Kadulla on neljä kadunvarren pysäköintipaikkaa, jotka toimivat päiväkodin saattoliikennepaikkoina. Kirstinkadun kääntöpaikalta lähtee 4 metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka yhdistää Kytömaantien Merikalliontaipaleeseen Kirstinkadun ja -polun avulla. (Katusuunnitelma 5)


Kytömaantien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan tekemällä neljä saarekkeellista suojatietä Kytömaantien yli. Lisäksi Kytömaantien nykyiset linja-autopysäkit Tervahaudankadun liittymästä siirretään Kansanvallankadun liittymään. Pysäkeille ei tule katoksia. Porvoontie osoitetaan kaduksi ja nimetään Porvoonkaduksi. Porvoonkadulle tulee uudet linja-autopysäkit Merikalliontaipaleen itäpuolelle ja Porvoonkadun yli Merikalliontaipaleen jatkeeksi tehdään saarekkeellinen suojatie. Lisäksi pohjoispuolen pysäkille tehdään Merikalliontaipaleelta levennetty piennar kulkuyhteydeksi pysäkille. Pysäkeille ei tule katoksia. (Katusuunnitelmat 6 ja 7)


Tutustu alueen samaan aikaan nähtävillä oleviin puistosuunnitelmaehdotuksiin.


Nähtävillä 8.7–5.8.2021


Tutustu Jokilaakson Kivisillan kaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksiin

Päivitetty 06.07.2021 klo 17:17