Nähtävillä olevat katusuunnitelmat ja -hankkeet

Katusuunnitelmien ja -hankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin ja hankkeisiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat suunnitelmat ja hankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista ja hankkeista tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava. 


Ehdotus Keravan vesihuollon toiminta-alueiden päivittämisestä

Keravan vesihuolto on käynnistänyt vesihuollon toiminta-alueiden päivittämisen. Toiminta-alueet on hyväksytty edellisen kerran vuonna 2003. Tavoitteena on päivittää toiminta-alueet vastaamaan vuoden 2003 jälkeen toteutunutta maankäyttöä ja yhdyskuntakehitystä. Keravan vesihuollolla on toiminta-alueellaan huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta ja kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin.


Keravan vesihuolto on tehnyt ehdotukset uusista vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-aluekartoista. Nykyiset ja päivitetyt toiminta-alueet ovat nähtävissä myös Keravan karttapalvelussa.


Lähtökohtana ehdotuksissa on olemassa olevat toiminta-aluekartat, joita on täydennetty jo rakennettujen alueiden osalta. Toiminta-alueet kattavat ne osat kaupungista, joilla Keravan vesihuolto pystyy huolehtimaan vesihuollosta ja tarjoamaan palvelujaan. Alueet vastaavat varsin tarkasti voimassa olevia asemakaavoja. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun Liikelaitoskuntayhtymän johdot eivät kuulu toiminta-alueeseen. Laki ei estä Keravan vesihuoltoa tarjoamasta palvelujaan myös toiminta-alueen ulkopuolelle. Tulevaisuudessa laajentaminen voisi perustua uusiin asemakaavoihin tai vesijohdosta ja jätevesiviemäreistä ylläpidettävään kartastoon. 


Toiminta-alueiden päivitys ei aiheuta lisäkustannuksia, koska ehdotuksiin ei ole otettu mukaan rakentamattomia alueita.


Nähtävillä 1.-30.9.2022.


Tutustu ehdotuksiin Keravan vesihuollon uusista vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueista:

Päivitetty 31.08.2022 klo 09:52