Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut tekee korttelialueille tehtävän tonttijaon ja hoitaa tonttien lohkomisen. Tonttijaon ja lohkomisen lisäksi paikkatietopalvelut hoitaa myös muut kiinteistötoimitukset, joista yleisempiä ovat rasitetoimitus ja rajankäynti. Toimituksissa käsitellään muun muassa vanhoja oikeuksia ja rasitteita, määrätään alueiden rajat sekä perustetaan tarpeellisia uusia rasitteita.


Kiinteistötoimitusten lisäksi paikkatietopalvelut huolehtii kiinteistörekisterin ylläpidosta kaupungin asemakaava-alueilla. Asemakaava-alueiden ulkopuolella kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos hoitaa myös lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä vastaa kiinteistöjen omistajatiedusteluihin.


Ota yhteyttä

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava
Puhelinvaihde: 09 294 91
Sähköposti: mittauspalvelut@kerava.fi
Paikkatietopalveluiden tilauslomakkeet: Lomakkeet ja hakemukset
Paikkatietopalveluiden hinnasto: HinnastoPaikkatieto

Kiinteistörekisterinhoitaja
Heidi Selvam
- kiinteistöjen rekisteröinti
- osoitetiedot


Paikkatietoinsinööri
Tuija Aaltonen
- paikkatietoanalyysit
- sähköiset kartat
- 3D-kaupunkimallivs. paikkatietojohtaja
Olli Kunnas
puh. 040 318 2556
olli.kunnas@kerava.fi
- maastomittauksen esimies
- paikkatietoanalyysit
- sähköiset kartat
- 3D-kaupunkimalli
- infran mittaukset ja aineistot
- kartanjulkaisuluvat


Paikkatietosuunnittelija
Jaana Janhunen
- kantakartan ylläpito
- paikkatiedon ylläpito


Paikkatietokäsittelijä
Niina Janhonen
DWG- ja karttatilaukset sekä tulosteet 
 

Paikkatietokäsittelijä
Suvi Santala
- rakennuspaikan laskennat
- DWG-ja karttatilaukset


Maastomittaus

Mittaustöiden tilauslomakkeet: Lomakkeet ja hakemukset
Sähköposti: maastomittaus@kerava.fi

Päivitetty 25.08.2022 klo 10:32