Rasitetoimitus

​Tonttia varten voidaan toisen tontin alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus muun muassa kulkuyhteyteen, ajoneuvojen pitämiseen, veden johtamiseen sekä vesi-, viemäri- (sadevesi-, jätevesijohto), sähkö- taikka muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Rasiteoikeus voidaan erityisistä syistä perustaa myös määräaikaisena.


Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Lisäksi edellytetään, että rasite on tarpeellinen eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa. Sopimukseen on liitettävä rasiteosapuolien allekirjoittama kartta, josta ilmenee perustettavan rasitealueen tarkka sijainti.


Yhtiön omistaman tontin osalta sopimus on hyväksyttävä yhtiön hallituksessa. Asuntoyhtiön ollessa kyseessä edellytetään kuitenkin yhtiökokouksen päätöstä silloin, kun yhtiö on rasiteoikeuden luovuttajana.


Tonttirasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä. Erillistä rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja. Rasitetoimitus kestää 1-3 kuukautta. 


Rasitetoimituksen hakeminen

Rasitetoimitusta voi hakea sähköisellä hakemuslomakkeella Kiinteistötoimitushakemus (suomiviestit.fi) tai tulostamalla paperisen hakemuksen. Rasitetoimituksesta peritään taksan mukainen maksu


Tiedustelut ja neuvotteluajan varaukset:

Tontti-insinööri Hilma Ruoho
puh. 040 3182345
hilma.ruoho@kerava.fi
mittauspalvelut@kerava.fi

Päivitetty 21.04.2021 klo 10:22