Henkilötietojen käsittely vesihuollossa

Käsittelemme henkilötietoja tuottaaksemme laadukkaita vesihuoltopalveluita keravalaisille. Henkilötietojen käsittely on läpinäkyvää ja asiakkaidemme yksityisyydensuoja on meille tärkeää.


Vesihuollon asiakasrekisterin ylläpito pohjaa lakisääteisen tehtävän hoitamiseen, joka määräytyy vesilaitoksen kohdalla vesihuoltolaista (119/2001). Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen:

 • Vesihuollon asiakastietojen ylläpito

 • Sopimushallinta

 • Vesi- ja jätevesilaskutus

 • Liittymislaskutus

 • Työlaskutus

 • Kvv-rakennusvalvontaan liittyvä laskutus

 • Liitoskohta- ja vesimittaritietojen hallinta

Rekisterinpitäjänä toimii Keravan kaupungin tekninen lautakunta. Rekisteriin sisältyvät tiedot saamme asiakkailta itseltään sekä kunta- ja kiinteistörekisteristä. Vesihuollon asiakasrekisteri sisältää muun muassa seuraavat henkilötiedot:

 • Asiakkaan perustiedot (nimi- ja yhteystiedot)

 • Asiakkaan/maksajan tili- ja laskutustiedot

 • Palvelun kohteena olevan kiinteistön nimi- ja osoitetiedot

 • Kiinteistötunnus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus määrää, kuinka asiakasrekisteritietoja saa käyttää ja kuinka ne tulee suojata. Keravan kaupungilla tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö-ja salassapitositoumuksen.


Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin ja hänellä on oikeus oikaista virheelliset tiedot. Mikäli hän epäilee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 


Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta löydät vesihuollon tietosuojaselosteesta sekä Keravan kaupungin tietosuojaa koskevalta verkkosivulta.

Päivitetty 29.04.2022 klo 12:28