Nähtävillä olevat puisto- ja vihersuunnitelmat

​Puisto- ja vihersuunnitelmien nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikossa. Kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelmiin voi tutustua myös Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7), joka on auki ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat suunnitelmat löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnitelmista tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunki, kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava.


Jussilanpihan ja Jäspilänpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmaehdotukset

Jaakkolan messualueen puistoalueet sisältävät neljä pihaa. Jussilan- ja Jäspilänpihat on suunniteltu varttuneempien ihmisten käyttöön soveltuviksi, ja Jaakkolan- ja Nissilänpihat suunnitellaan myöhemmin nuorison ja lasten käyttöön soveltuviksi.


Helmikuussa 2022 nähtävillä olleissa puisto- ja pysäköintisuunnitelmissa ehdotettiin, että Jussilan- ja Jäspilänpihan puistoalueilta poistetaan vanhat ja huonokuntoiset leikkivälineet viherkaavaa noudattaen ja kalustusta lisätään pihojen luonteiden mukaisilla kalusteilla. Nykyiset korkeat, näkemien suhteen vaaralliset ja huonokuntoiset pensaat ehdotettiin poistettaviksi, ja alueen muihin osiin ehdotettiin istutettavaksi lisää puita ja pensaita. Kuivatus molempien puistojen osalta ehdotettiin hoidettavaksi painanteita pitkin hulevesiviemäriin. Puistojen valaistusta ehdotettiin lisättäväksi pylväs- ja pollarivalaisimilla. Pysäköintipaikkoja suunniteltiin molempiin pihoihin kahdeksan kappaletta.


Nähtävilläolon aikana tulleissa muistutuksissa kannettiin huolta leikkivälineiden poistumisesta Jussilan- ja Jäspilänpihalta. Myös nykyisen koripallotelineen poistamista Jäspilänpihalta harmiteltiin. Muistutuksia jättäneet toivoivat, että molemmissa puistoissa olisi tarjolla toimintoja sekä lapsille että aikuisille. Muistutuksissa myös epäiltiin yhteisöllisyyden häviämistä puistoalueilta sekä arveltiin suunnitelmissa olleen puistogrillin aiheuttavan ongelmia. Lisäksi oltiin huolissaan riittävästä tilasta aurauslumille ja puistoalueiden hoidosta.


Jussilan- ja Jäspilänpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmia on nähtävilläolon jälkeen tarkistettu siten, että niissä on huomioitu sekä muistutusten sisältöjä että kunnossapidon lähtökohtia. Vanhat leikkivälineet poistetaan ja niiden tilalle tuodaan leikinomaisia välineitä pienten lasten leikkeihin. Lisäksi mahdollistetaan luonnonmukainen leikkimisympäristö. Koripalloteline ja palloseinä säilytetään Jäspilänpihalla, ja suunnitelmissa aikaisemmin ollut grilli on poistettu. Aurauslumille on saatu lisätilaa sijoittamalla pensaat kauemmaksi katutilasta.


Nähtävillä 5.-19.5.2022.


Tutustu Jussilanpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmaehdotukseen sekä Jäspilanpihan puisto- ja pysäköintisuunnitelmaehdotukseen

Päivitetty 04.05.2022 klo 17:34