Keuda ja Keravan kaupungin puhtauspalvelut yhteistyössä: siivoustyöntekijöiden lisäkoulutus kehittää ammattitaitoa ja siivoustyön laatua

Keravan kaupunki on käynnistänyt tänä syksynä yhteistyössä Keudan kanssa uudenlaisen koulutusprojektin, jonka tavoitteena on tarjota räätälöityä koulutusta puhtauspalveluissa toimiville siivoustyöntekijöille.

Koulutusidea lähti liikkeelle Keravan kaupungin puhtauspalveluiden esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä käydyistä kehityskeskusteluista. Syntyi ajatus lisäkoulutukselle, jolla saataisiin varmuutta oman perustyön vahvistamiseen ja työhön opastamiseen.

Tältä pohjalta siivoustyönjohtaja Elisa Koivuluoma ja Keuda suunnittelivat koulutusohjelman, johon ilmoittautui puhtauspalveluista 14 oppisopimuskoulutettavaa. Oppisopimuskoulutus on työntekijöille maksutonta ja sitä käydään työajalla.

”Käynnistynyt koulutusprojekti on hieno juttu, sillä koulutus vie aina yksikön kehitystä eteenpäin ”, Koivuluoma toteaa.

Lisäkoulutuksesta laatua siivoukseen ja ammattitaitoa työhön opastamiseen

Siivoustyöntekijöiden lisäkoulutuksessa on laaja ja monipuolinen koulutussisältö. Koulutusohjelma koostuu siivoustyön perusteista ja työhön opastamisesta.

Siivoustyön perusteet antaa käytännön työkaluja esimerkiksi siivousmenetelmien valintaan, työturvallisuuteen ja oman työn suunnitteluun. Koulutuksessa keskitytään myös ergonomiaan, jolla tuetaan fyysistä jaksamista. Lisäksi on tärkeää oppia arvioimaan ja kehittämään siivoustyön laatua.

Keravan kaupungin puhtauspalveluissa on töissä eri kulttuuri- ja kielitaustaisia työntekijöitä ja puhtausalan ammattilaisia useammasta oppilaitoksesta. Siivoustyöhön opastaminen ja perehdyttäminen luo hyvän pohjan työhön ja siihen sitoutumiseen.

Työhön opastajalta vaaditaan muun muassa ammattimaista ohjaustaitoa ja kykyä huomioida harjoittelijoiden erityistarpeet ja erilaiset oppimistyylit. Koulutuksesta valmistuneet suorittavat työhön opastamisesta näyttötutkinnon vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Elisa Koivuluoma, siivoustyönjohtaja, 040 318 2234, elisa.koivuluoma@kerava.fi